[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Tor torsm.news at gmail.com
Wed Jun 21 18:33:43 CEST 2017


> 19. juni 2017 kl. 10:33 skrev Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>:
> 
> Min er erfaring er altså at det meste av OBJTYPE=GangSykkelVegSenterlinje er nettopp gang- og sykkelveg, og det er som er trapper, gangveier og slikt er gammel/utdatert merking fra en tid de sikkert ikke hadde andre objekter å velge mellom. De konverterte dataene blir som sagt aldri bedre enn input :-)

I Oslo ser det ut til at GangSykkelVegSenterlinje er brukt på alt mulig: Gang- og sykkelveger, gangveger, turveger, stier, fortau. De andre objekttypene, som SykkelVegSenterlinje er også brukt, men i mindre grad. Generelt virker det som det er mye gamle data i Elveg i Oslo.

Det ser for øvrig ut som noe har gått galt med den siste konverteringen av Oslo. Inneholder bare 0301Elveg_default.osm og 0301elveg2osm.log, ingen andre filer. Er dessuten mye av fortau og slikt som ikke er med, men som har vært med tidligere (da som GangSykkelVegSenterlinje).More information about the kart mailing list