[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Tue Jun 27 23:27:13 CEST 2017


2017-06-21 11:23 GMT+02:00 NKA mapper <nkamapper at gmail.com>:

> Det viktigste er egentlig å få tilordnet andre default highway-verdier til
> skogsbilveier (service), private veier (service) og kommunale veier
> (residential). Disse tre kategoriene utgjør i følge vegvesen.no/vegkart
> 97,4% av alle veier i Norge, og nesten alle har feil defaut-verdi i
> Elveg-importen i dag, så her skjer det unødvendig mye manuelt ekstraarbeid
> i importen.
>
>
Har begynt å implementere og teste dette nå. Ville det ikke være fornuftig
å la private veier bli residential hvis de har fått et gatenavn? Har hørt
det er en del småveier i bystrøk med egne navn som kommunene ikke overtar
fordi de er bygget etter for dårlig standard av utbygger. Dermed forblir de
private, selv om de for alle som ferdes der framstår som like "residential"
som andre veger i området. Innvendinger?

Geir Ove
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170627/8b8906ef/attachment.htm 


More information about the kart mailing list