[NUUG kart] Elveg oppdatering?

NKA mapper nkamapper at gmail.com
Wed Jun 28 00:47:26 CEST 2017


Det er riktig at det er en del private veier som er vanlige villaveier og
skal være residential, så det er egentlig en god idé. Det er gjerne
hytteområder, boligfelt som ikke er ferdigstilt ennå eller noen
enkeltstående gamle veier som kommunen ikke har overtatt (ennå).

Problemet er at også de aller fleste korte private stikkveier (typisk bare
noen meter opp til et hus) har blitt tilordnet "name" etter nærmeste større
vei i datasettet (i hvert fall for de kommunene jeg har jobbet med). Det er
et stort antall av dem, og de skal alle helt klart være service, evt. i
kombinasjon med driveway.

Jeg tror det er bedre å plukke ut manuelt under importen de færre private
veier som skal være residential. Man ser relativt enkelt hvilke som skal
være  residential ut i fra tettheten til adressenoder eller på Bing og
tilsvarende.


27. juni 2017 kl. 23:27 skrev Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>:
>
>
> Har begynt å implementere og teste dette nå. Ville det ikke være fornuftig
> å la private veier bli residential hvis de har fått et gatenavn? Har hørt
> det er en del småveier i bystrøk med egne navn som kommunene ikke overtar
> fordi de er bygget etter for dårlig standard av utbygger. Dermed forblir de
> private, selv om de for alle som ferdes der framstår som like "residential"
> som andre veger i området. Innvendinger?
>
> Geir Ove
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170628/f93d7c4b/attachment.htm 


More information about the kart mailing list