[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Jun 29 20:39:00 CEST 2017


Jeg fikk en oppdatering fra min venn i vegvesenet, med mye ny
informasjon.  Kanskje den kan være nyttig for å forstå skogsveier?
--
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen
-------------- next part --------------
An embedded message was scrubbed...
From: unknown sender
Subject: Re: OpenStreetmap, NVDB og skogsveier
Date: no date
Size: 1525520
Url: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170629/8733e6e3/attachment-0001.eml 


More information about the kart mailing list