[NUUG kart] Broken multipolygons - igjen

Sandor Seres sandors39 at gmail.com
Thu Mar 9 21:52:40 CET 2017


Noen dager siden vi har snakket om farlige konsekvenser av «broken poligons»
planlagt utelatelse i osm2pgsql.

Der vi har snakket om en model av «data preparation» som er lite (om i det
hele tatt)  avhengig av en slik aksjon.

Vi har også understrekte at broken multipolygons er bare en liten fraksjon
av flere, mye mer alvorlige, anomalier som

inter objekt klasse problemer hvor en klasse overskriver en andre, ofte slik
at vi engang ikke vet om det.

Kort modelbeskrivelse og illustrasjoner (tydelig) var ikke nokk til flere
medlemer og de har uttrukt ønske om filer

som kan brukes (og vi har brukt) for den nevnte topologi subtraksjon av
arealer.

Derfor, vi har lastet opp de nødvendige forests, lakes og rivers filene for
Skandinavia (mere presist, kontinental Norges

«bounding box») i shp format. Videre, vi har også lastet opp forests_NEW
resultatfilen av subtraksjons prosedure som 

var beskrevet. Intereserte kan nedlaste disse og bruke som de ønsker men ved
full respekt av OSM lisenserings regler. 

Lenken er
<https://drive.google.com/file/d/0B6qGm3k2qWHqc2ltUy1VSExvTTA/view?usp=shari
ng>
https://drive.google.com/file/d/0B6qGm3k2qWHqc2ltUy1VSExvTTA/view?usp=sharin
g

og all geometri er i den mest vanlige projeksjon og datum (Mercator sferisk,
WGS84). For analyse, vis alle filene samtidig 

i noen populær shp viser. Legg merke til at når du viser forests_NEW
samtidig med lakes og rivers, du for samme bilde 

uansett rekkefølgen av disse lagene i kontrast med det samme bare med
forests_IN (input data for proseduren).

Mens vi er på linje, vi vil gjerne understreke en gang til alvåret med
situasjonen. La os ta at skogsområde i Norge 

presentert i OSM startsides kart her  <http://osm.org/go/0Tt1PZIt->
http://osm.org/go/0Tt1PZIt- . Vi ser med en gang at noe er galt fordi
skogstype

symboler er på vann istedenfor skog/grønn. I en annen versjon fe. her
<http://osm.org/go/0Tt1PZIt-?layers=T> http://osm.org/go/0Tt1PZIt-?layers=T

vi finner typiske øy/land relaterte navn, igjen, på vann. Og selvsagt, skogs
areal hadde et hull av omtrent samme størrelse

som insjøen i midten men i det hullet var det flere/mange skogs felter også.
Så, på grunn av renderings rekkefølgen

(mindre over større) ale de skogs feltene i hullet ble overskrevet
(forsvunnet). Og det finnes mange omvente esempler

også. Bare i den lille utsnittet fra lenken er det over 40 «missing islans
and forests». Desverre, slik er det med andre OSM

baserte kart også fordi (nesten) alle bruker osm2pgsql.  Samtidig vi ser at
OSM kildedata har potensial for mye mer presis

og korrekt datakvalitet som trengs i enhver modern GIS og digital
kartografi. Bare gå til samme sted med rivers_IN,

lakes_IN og forests_NEW og du vils se en riktig presentasjon uansett
visnings (Z) rekkefølge.

Mvh. Sandor og Henrik

 

 

 

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170309/35708338/attachment.htm 


More information about the kart mailing list