[NUUG kart] place=town vs village vs city

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Sat Mar 18 14:49:20 CET 2017


Sidan det var svært dårleg med tilbakemelding og ingen negative så endra eg litt på wiki.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features#Places.2FSteder

Om det fortsatt er uklart så er det fint om de kjem med tilbakemelding om dette.


Jan T

________________________________
From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>
Sent: Sunday, March 5, 2017 5:53:39 PM
To: kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] place=town vs village vs city

[Jan T]
> Er ute etter andre sine synspunkt, så kva tenker du?

Jeg tenker at det er fint noen med mer ledig kapasitet ser på saken, og
håper de ikke tar en repetisjon på tidligere års debatt men i stedet tar
steget over i løsninger som gjør OSM enda bedre for Norge. :)

> Er det andre kriteria?

Flere har vært nevnt i årenes løp.  Har ikke laget en liste. :/

--
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen
_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170318/6fed016d/attachment.htm 


More information about the kart mailing list