[NUUG kart] Jeg trenger din hjelp til masteroppgaven min!

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed May 3 09:46:49 CEST 2017


[Anne Sofie Strand Erichsen]
> Link: http://microtasking.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/

Er vi nødt til å dele IP-nummer og derigjennom geografisk plassering med
Amazon for a hjelpe deg?

Er ikke så veldig lysten på å dele personopplysninger om meg selv med
selskaper utsatt for Nasjonale sikkerhetsbrev og underlagt
FISAA-lovgivningen, slik Amazon jo er.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list