[NUUG kart] Fwd: Adresseimport

Gorm E. Johnsen nuug at gorm.cc
Fri May 5 13:40:06 CEST 2017


Til slutt er det den enkelte bidragsyteren som bestemmer hva hen vil legge
inn i osm.
Du kan gjerne oppdatere adressenodene dersom du mener de er feil.

Dersom du har spesifikke navn som du mener importen gjør feil, er det mulig
å legge inn korreksjoner:

>[...] alle [...] slike korrigeringer skjer via corrections.xml
>(https://github.com/rubund/addrnodeimport/blob/master/xml/corrections.xml)
>sånn at hvert enkelt gatenavn som skal korrigeres må spesifiseres for seg.

Om "Øvre Berget" bør skrives med stor eller liten b, kommer vel an på om
"Berget" i seg selv er et egennavn (person eller sted) eller en bare en
"type"-vei slik som "veien", "svingen", "stranden" etc.

Gorm E. Johnsen

2017-05-05 12:52 GMT+02:00 Bjørn Kvisli <bjorn.kvisli at mailbox.org>:

> Jeg har såvidt begynt på dette i Røyken. Noe skyldes skrivefeil.
>
> Men så ser jeg at kartverket har kalt en vei "Øvre Berget", mens den i OSM
> står som "Øvre berget". Dermed merkes adressene som feil, fordi importen
> bruker førstnevnte srkivemåte,og veinavnet som ikke er importert står med
> sistnevnte skriveform.
>
> Er ikke sistnevnte form riktig i hh til norsk rettskrivning: Førte ord med
> stor forbokstav og resten med liten?
>
>
> -Bjørn
>
> "Gorm E. Johnsen" <nuug at gorm.cc> hat am 4. Mai 2017 um 15:57 geschrieben:
>
>
> Hei
>
> Som noen kanskje vet, har alle kommunene i Norge de siste årene jobbet med
> å tildele adresser (veinavn og husnummer, ikke bare gårdsnr/bruksnr). Dette
> arbeidet nermer seg ferdig.
>
> Vi har samtidig jobbet med å importere alle adresser i Norge.
> Med god hjelp av http://osm.beebeetle.com/addrnodeimportstatus.php og
> jevnlige oppdateringer fra Kartverket, er nå godt oppunder 100% av
> adressene i Norge på plass i osm. Fra nå er det stort sett bare løpende
> endringer og oppdateringer som trenger arbeid.
>
> Men det gjenstår et stort arbeid med å oppdatere veinavnet mellom
> adressene.
> Dette er et givende arbeid fordi man oppdager manglende veier, får satt
> navn på veier og i det heletatt gjør kartet synlig mer komplett.
>
> Derfor vil jeg oppfordre alle til å utforske sitt nærområde i OSM
> Inspector sitt adresse-lag og å gjøre en innsats med med tanke på adresser.
>
> http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=addresses
> Her er adresser uten tilhørende godt synlige i rødt.
>
> Brett opp armene, men spør gjerne om det er noe du lurer på.
>
> Gorm E. Johnsen
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170505/2677de82/attachment.htm 


More information about the kart mailing list