[NUUG kart] Fwd: Adresseimport

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Sun May 7 18:26:29 CEST 2017


Problemet er apostrofen som blir brukt. På vanlig tastatur så har vi ' men rett apostrof er ’ . Den må ein bruke Alt+0146 for å få fram i Windows.


https://en.wikipedia.org/wiki/Apostrophe


<https://en.wikipedia.org/wiki/Apostrophe>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Apostrophe>http://www.korrekturavdelingen.no/apostrof.htm


________________________________
From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>
Sent: Sunday, May 7, 2017 6:00 PM
To: kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Fwd: Adresseimport

[Ruben Undheim]
> Hei,
>
> Fint om dere sender en email til meg (eller pull request på github) hvis dere
> finner ut at adresser må korrigeres. Da kan jeg få lagt inn unntak i
> addrnodeimport scriptene. Ellers kan man risikere at endringer noen gjør
> etterhvert vil reverseres av scriptene etter hvert som vi aktiverer mer og mer
> automatikk i denne oppdateringsprosessen.

Jeg ser i Oslo er det brukt flere ulike anførsestegn, og dette flagges
som et avvik.  Et par eksempler er Stiftamtmanns Kaas' vei og Friis'
gate.  Er det egentlig feil?

Et annet eksempel på avvik jeg er usikker på bør varsles er Fred Olsens
gate vs. Fred. Olsens gate.  Jeg ser begge former brukes om hverandre på
web, og det skulle ikke forundre meg om begge formene er i bruk på
veiskilt ved Oslo S. :)

Hva er forresten fellestrekket for de områdene som ennå ikke har fått
importert adresser?

--
Vennli ghilsen
Petter Reinholdtsen
_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170507/eda7b1b9/attachment.htm 


More information about the kart mailing list