[NUUG kart] Nasjonal Detaljert Høydemodell (NDH)

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Sun May 14 11:55:43 CEST 2017


Jeg har såvidt nevnt hoydedata.no og NDH for listen tidligere.

I vinter ble sperren på WMS-serveren for terrengbildene som vises på
hoydedata.no fjernet. Jeg spurte en representant fra IKT-avdelingen på
Kartverket i forrige uke, og han sa at dersom du får tilgang er
dataene åpne.

For meg som bidrar til OSM med kartlegging av stier i utmark, er dette
en veldig verdifull kilde. Jeg jobber ikke lenger i JOSM uten å ta opp
dette hoydedata.no som bakgrunnslag.

Jeg benytter dette som et bakgrunnslag i JOSM, hvor jeg kan tegne
stier, veier, traktorveier, kjørespor etter hogstmaskiner, bekker,
grøfter, myrer med høy presisjon. Jeg kan se hulstier, gamle
steinsatte slep og kølabonner (kullmiler). Et svært nyttig verktøy til
å finne igjen gjengrodde stier og gamle ferdselsveier.


Under er URL jeg bruker for WMS-laget i JOSM.
Man må sette JOSM projeksjon til UTM sone 33 (EPSG:32633).
Eksempelet inkluderer LiDAR bilder/prosjekter som dekker Oslomarka.
Bruk Del på hoydedata.no og se etter projects= i URL'en som vises der
for å finne prosjektkodene som er aktuelle i ditt område.

wms[17,19]:https://hoydedata.no/arcgis/rest/services/las_dtm_skyggerelieff/ImageServer/exportImage?f=image&format=jpgpng&renderingRule=%7B"rasterFunction":"skyggerelieff"%7D&mosaicRule=%7B"mosaicMethod":"esriMosaicNorthwest","where":"LAS_PROJECT_ID
IN (521,472,346,124,9,125,416,123,263)","mosaicOperation":"MT_FIRST"%7D&bbox={bbox}&bboxSR={proj}&size={width},{height}

Kildehenvisning:
Jeg har valgt å inkludere hvilket prosjekt jeg har benyttet, slik:
attribution = hoydedata.no / Copyright: Kartverket - kartverket.no
source = hoydedata.no NDH Krødsherad-Ringerike-Hole 5pkt 2016

Men Kartverket er fornøyd med bare dette:
source = hoydedata.no / Copyright: Kartverket - kartverket.no


Vidar


More information about the kart mailing list