[NUUG kart] NLOD-lisensen

NKA mapper nkamapper at gmail.com
Fri Nov 24 16:57:28 CET 2017


Jeg har i det siste jobbet med et par mulige nye importer fra to offentlige
etater som bruker NLOD, men har erfart at det er vanskelig å få ut
eksplisitte tillatelser. Delvis er det vanskelig å finne rett person og få
svar i det hele tatt, og delvis er det en viss vegring mot å gi formelle
tillatelser, og kanskje også svak kompetanse i hver etat på hva jussen i
NLOD innebærer. Avslag eller negative tilbakemeldinger har jeg ikke fått.

Siden jeg heller ikke hadde sett en avklaring om NLOD på listen her, har
jeg henvendt meg til Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi), som
forvalter NLOD. Svaret der er at vi behøver ikke innhente eksplisitt
tillatelse fra de enkelte etatene når de har lagt ut sine datasett under
NLOD. Det holder at vi navngir dataeier (slike som Kartverket) på OSM´s
Contribution-side og ellers følger de generelle bestemmelsene i lisensen.

Jeg legger ved svaret fra Difi her slik at vi kan henvise til dette når vi
skal godtgjøre overfor resten av OSM community at vi har tillatelse når vi
fremmer forslag om nye importer fra kilder som bruker NLOD.

Kommentarer?


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Åsnes, Øystein <Oystein.Asnes at difi.no>
Dato: 24. november 2017 kl. 14:35
Emne: SV: Spørsmål om NLOD
Til: NKA mapper <nkamapper at gmail.com>Jeg kan bekrefte at din tolkning av NLOD-lisensen er riktig. Du trenger
ikke innhente eksplisitte tillatelser fra dataeierne for datasett som er
gjort tilgjengelig under en NLOD-lisens. Vilkårene for bruk er at du må
oppgi kilde og ikke bruke dataene slik at de fremstår villedende. Dette er
nærmere beskrevet i selve lisensen.Det er god praksis å oppgi navnet på virksomheten som har utgitt data og en
lenke til hjemmesiden. Spesifisering av hvilke datasett som er brukte (med
lenke til datasettene) er også nyttig for andre som ønsker å gjenbruke data.Vi anbefaler å oppgi kilde på alle sider eller skjermbilder som gjenbruker
data. Dersom dette er upraktisk (for eksempel om tjenesten er satt sammen
av data fra en større mengde kilder), bør tjenesten tilby en synlig lenke
til en landingsside eller skjermbilde som gir informasjon om kildene og
datasettene som er brukt.

Venleg helsing*Øystein Åsnes*

*Seniorrådgjevar*

Mob: 991 58 285

Skrivarvegen 2 6863 Leikanger
<https://maps.google.com/?q=Skrivarvegen+2+6863+Leikanger&entry=gmail&source=g>

*Fra:* NKA mapper [mailto:nkamapper at gmail.com]
*Sendt:* fredag 24. november 2017 11:10
*Til:* Åsnes, Øystein <Oystein.Asnes at difi.no>
*Emne:* Spørsmål om NLODJeg viser til telefonsamtale i dag.Undertegnede er bidragsyter til OpenStreetMap
<https://wiki.openstreetmap.org/>, et verdensomspennende non-profit
prosjekt for å dele frie kartdata. OpenStreetMap bruker ODbL
<https://opendatacommons.org/licenses/odbl/>-lisensen. Det innebærer blant
annet at alle data fritt kan brukes videre også av kommersielle aktører, og
at brukere kan sammenstille åpne OpenStreetMap data med egne data.OpenStreetMap's data kommer fra nesten 1 million lokale frivillige
bidragsytere samt fra et stort antall offentlige kilder. Når det
sammensatte kartet vises vil det derfor være umulig å navngi enhver kilde
på kartet. I stedet har OpenStreetMap en Contributor side
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors#Norway> som navngir
kildene, slik som f.eks. Kartverket. Tjenester som bruker OpenStreetMap
data må angi "OpenStreetMap Contributors" som kilde. I tillegg vil hver
"batch" av data som legges inn i OpenStreetMap (såkalt
"endringssett") inneholde informasjon om hvem som er kilden, og i enkelte
tilfeller vil også hvert enkelt objekt som er lagt inn inneholde en slik
informasjon, f.eks. med "source: Kartverket".Ytterligere informasjon om OpenStreetMap's lisens finnes her: Copyright and
License <https://www.openstreetmap.org/copyright/en>.

Her er noen vanlige spørsmål besvart: Legal FAQ
<https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence/Licence_and_Legal_FAQ>

En mer utfyllende liste per norske datasett finnes her: Norske importkilder
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Norwegian_import_sources>.Fra tid til annen har vi behov for å innhente data som er gjort
tilgjengelig under NLOD-lisensen fra offentlige norske etater. Slik vi
forstår NLOD-lisensen er det ikke noe i veien for at vi kan hente inn slike
datasett, tilpasse til vårt bruk, legge inn i OpenStreetMap og dermed gjøre
tilgjengelig sammen med øvrige data der for videre presentasjon,
distribusjon og ulike typer anvendelser. Vi forstår det også slik at vi
under NLOD ikke behøver å innhente eksplisitt tillatelse fra hver enkelt
dataeier/etat så lenge vi oppgir dem som kilde slik beskrevet ovenfor. Det
er fint om du kan bekrefte at vår forståelse er riktig.Ta gjerne kontakt om du har spørsmål. Vi setter pris på en rask
tilbakemelding.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20171124/65cf785a/attachment.htm 


More information about the kart mailing list