[NUUG kart] NLOD-lisensen

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fri Nov 24 18:11:43 CET 2017


[NKA mapper]
> Kommentarer?

Har et par kommentarer.  NLOD er ingen god lisens å velge for å sikre
verdiskapning på offentlige data.

> Jeg kan bekrefte at din tolkning av NLOD-lisensen er riktig. Du trenger
> ikke innhente eksplisitte tillatelser fra dataeierne for datasett som er
> gjort tilgjengelig under en NLOD-lisens. Vilkårene for bruk er at du må
> oppgi kilde og ikke bruke dataene slik at de fremstår villedende. Dette er
> nærmere beskrevet i selve lisensen.

Først, hvem bestemmer om dataene fremstår som villedende?  Hva skjer
hvis dataeier forteller oss at OSM bruker de importerte dataene slik at
de fremstår som villedende?

> Vi anbefaler å oppgi kilde på alle sider eller skjermbilder som
> gjenbruker data. Dersom dette er upraktisk (for eksempel om tjenesten
> er satt sammen av data fra en større mengde kilder), bør tjenesten
> tilby en synlig lenke til en landingsside eller skjermbilde som gir
> informasjon om kildene og datasettene som er brukt.

Dernest, må de som tar kopi av OSM-data og bruker dem videre utenom OSMs
websider også oppgi kilde til den NLOD-lisensierte dataeieren?  Hvis ja,
hvor langt ut i foredlingskjeden må det oppgis kilde?

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list