[NUUG kart] NLOD-lisensen

NKA mapper nkamapper at gmail.com
Mon Nov 27 12:15:42 CET 2017


Jeg har snakket med Difi på nytt i dag. De sier at når vi tar et datasett
inn i OSM vil det regnes som en "avledet eller sammensatt frembringelse".
Etter kapittel 9 i NLOD kan "tilgjengeliggjøringen foretas under en
passende avtalefestet kompatibel lisens".

Det er allerede avklart at NLOD er kompatibel med CC BY 4.0 (som blir
regnet som "nær" ODbL). Difi mener at det er gode muligheter for at NLOD og
ODbL er kompatible, men for å være helt sikker må man gjennomføre en
vurdering. Jeg skal sende en ny forespørsel til Difi i morgen, og Difi
ønsker så å be KMD om en konkret vurdering av kompabilitet mellom de to
lisensene.

Jeg tenker at uansett hva resultatet blir og uavhengig av hvordan vi senere
bestemmer oss for å bruke dette så vil det være nyttig å få en slik
vurdering.

Det ble nevnt at det også er andre problemer med NLOD. Det er fint om jeg
kan få innspill til hva problemene er (for OSM) i løpet av det neste
døgnet, slik at vi kan unngå mange forskjellige henvendelser til Difi og
KMD.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20171127/cc55ddc2/attachment.htm 


More information about the kart mailing list