[NUUG kart] Gangruting (indoor) på Trondheim Lufthavn Værnes

Wiklund Johan johan.wiklund at entur.org
Mon Oct 23 13:47:32 CEST 2017


Noen som føler seg manet til å legge inn litt innendørsruting på Værnes? Bakgrunn for spørsmålet mitt er at det er vanskelig for rutingmotoren vi bruker i rutesøk å velge riktig utgangsdør. Man blir gjerne sendt ut på undersiden bussholdeplassene, så blir man rutet til å gå opp til bussholdeplassen langs veien. Utgangspunktet for vårt rutesøk via fly er et punkt inne i terminalbygget.

Ref. http://www.openstreetmap.org/#map=17/60.28846/5.23136

Håper noen har mulighet å hjelpe til med dette.



Johan Wiklund
Produksjonskonsulent
johan.wiklund at entur.org
[cid:image001.png at 01D3499C.B2E78700]
Et samlet kollektiv-Norge
www.entur.org<http://www.entur.org/>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20171023/4653603c/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 2793 bytes
Desc: image001.png
Url : https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20171023/4653603c/attachment.png 


More information about the kart mailing list