[NUUG kart] Import av returpunkter og gjenbruksstasjoner

NKA mapper nkamapper at gmail.com
Tue Apr 3 09:53:57 CEST 2018


Vi har fått tillatelse fra Sortere.no/Loop til å bruke deres database over
returpunkter og gjenbruksstasjoner i Norge. De har 6.744 punkter, mens vi
har ca 1.000 inne i OSM nå (ca. 500 overlappende punkter). Det er de samme
punktene som vises hos 1881, Finn og Eniro/GuleSider.

Jeg har laget et forslag til importplan her med link til datasettet:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Recycling_Import_Norway

Noen spørsmål til listen:

1) Er det interesse for å ta inn dette i OSM?

2) Er kvaliteten akseptabel?
(Som vanlig varierer kvaliteten en del. Mye er helt nøyaktig, en del
punkter ligger 50-100 meter unna der man kan se containerene på flyfoto, og
enkelte punkter ligger et stykke innpå skogen...).

3) Er den foreslåtte taggingen av de ulike recycling-kategoriene ok?

4) Hva bør legges i *name*=*? En kort navn på stedet eller en angivelse av
typen punkt ("returpunkt", "farlig avfall", "hytterenovasjon",
"gjenbruksstasjon")?

Tillatelsen er kopiert inn nedenfor.

/NKA


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Sylvelin Aadland <post at loop.no>
Dato: 22. mars 2018 kl. 15:03
Emne: Re: Tilgang til API fra OpenStreetMap
Til: NKA mapper <nkamapper at gmail.com>


Hei,

Vi bekrefter at OpenStreetMap kan hente data fra sortere-databasen via API
om returpunkter, gjenvinningsstasjoner og andre kartpunkter. En API-nøkkel
til OpenStreetMap er utstedt til dette formålet. Vi understreker at en slik
uthenting ikke kan skje online, men gjennom jevnlig caching/mellomlagring
av data. Informasjon som hentes krediteres med sortere.no.

Hilsen Sylvelin Aadland, ansvarlig for sortere.no i LOOP
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20180403/7f74baad/attachment.htm 


More information about the kart mailing list