[NUUG kart] N50 import av skogsområder i Hedmark.

Håken Hveem krbjhvee at online.no
Fri Feb 2 11:45:33 CET 2018


Her er det noen filer som er klar til import.

Det kommer flere ettersom jeg laster de opp til dropbox.

https://www.dropbox.com/sh/ognz9rstx4xhysk/AAD4c2O2asDUswp9Q0OQJ2PZa?dl=0

Landsat og gamle importer må så klart fjernes.


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 213 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20180202/d42788cc/attachment.pgp 


More information about the kart mailing list