[NUUG kart] Tagger for redningspulk

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Mon Feb 5 19:18:27 CET 2018


Den 05. feb. 2018 18:28, skreiv Christian Madsen:
> Hei, passerte ein av Røde Kors sine redningspulker på fjellet i helgen og
> tenkte det var noen som burde inn i OSM. Men eg finner ikkje noen info på
> hvilke Tagger som bør brukes.
> 
> Det er snakk om pulker som er utplassert i fjellområder der det ferdes mye
> folk, spesielt på vinterstid. Inneholder som oftest ein stor pulk,
> ulltepper og førstehjelpsutstyr. Disse er allment tilgjengelege.

På Engelsk så brukes ofte utrykket "rescue box" om desse. Ser at det er ein handfull av "amenity=rescue_box" noder i OSM men ellers er det lite. Eg kan foreslå "emergency=rescue_box" då det kansje dukker lettere opp som generelt nødhjelpeutstyr.

Knut

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20180205/19489a6b/attachment.pgp 


More information about the kart mailing list