[NUUG kart] N50 import av skogsområder i Hedmark. ( feilmelding script, manglende python modul)

Håken Hveem krbjhvee at online.no
Fri Feb 9 14:55:00 CET 2018


Ps: Igjen:
Dessuten så får jeg følgende feilmelding:
 python replaceWithOsm.py del.osm del2.osm --import:areaTraceback (most
recent call last):
  File "replaceWithOsm.py", line 11, in <module>
    from misc import reverseWay
ImportError: No module named misc.
Finner heller ikke denne ved å prøve pip install misc.

Python 2.7.12 er den versjonen jeg kjører, jeg er på Linux.
Om jeg i det hele tatt skal forsette, da jeg gjerne vil gjøre meg ferdig
så må det fikses.
Men det er det ikke tale om nå, da det bare blir ett sabla rot uten at
det var meningen i det hele tatt fra min side.
Og ja, jeg har kjørt validering på riktig måte.


On 09. feb. 2018 14:49, Håken Hveem wrote:
>
> PS:
>
> Jeg ble også informert om denne her og det skriptet som ligger der
> litt vel sent:
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Topography_import_for_Norway#Framgangsm.C3.A5te
>
>
>
>
> On 09. feb. 2018 14:19, Håken Hveem wrote:
>>
>> Det som jeg synes er rart, er at jeg validert, uten at det har kommet
>> opp feilmeldinger.
>>
>> Jeg har valgt å avslutte importen av den grunn at det har uforutsett
>> fra min side oppstått så mange feilmeldinger.
>>
>>
>> On 09. feb. 2018 11:22, NKA mapper wrote:
>>> Jeg lastet inn hele importen for de siste 7 dagene i JOSM og trykket
>>> Validering-knappen. Det kommer da opp 15.571 feilmeldinger og
>>> 970.229 advarsler, og det er uten at noe annet tidligere OSM-innhold
>>> er inne.
>>>
>>> * 516 duplikate relasjoner
>>> * 14.803 duplikate linjer
>>> * 1.082 "ways with same position"
>>> * 770.891 duplikate noder
>>> * 171.196 "unconncected nodes without physical tags/no tags"
>>> * En rekke interne tags med store bokstaver fra Kartverket er tatt
>>> inn i OSM
>>>
>>> Noder og tags lar seg enkelt korrigere i JOSM, men det vil være en
>>> massiv jobb om relasjonene og linjene skal korrigeres manuelt. Jeg
>>> tror det er for mange changesets til å kunne gjøre en sikker revert
>>> på alt. Slik jeg ser det må enten noen her lage et skript som rydder
>>> i duplikatene, eller så må vi be DWG om hjelp - de har sikkert mer
>>> avanserte verktøy. Uansett bør dette rettes før det går for lang tid
>>> og nye data legges oppå de gamle.
>>>
>>> Det er jo veldig synd dette, for det kom inn mye fin skog og myr
>>> her. Disse feilene hadde også vært enkle å rette i JOSM før hver
>>> opplasting om man bare trykker Validering-knappen og går igjennom
>>> alle feil med f.eks. To-do plugin (feilmeldingene som kommer opp
>>> automatisk ved opplastingen er ikke tilstrekkelige).
>>>
>>> Hva synes dere skal gjøres med dette nå?
>>> Hva foreslår du selv, Håken?
>>>
>>>
>>> 6. februar 2018 kl. 10:52 skrev Ola Endre Reitstøen
>>> <reitstoen at gmail.com <mailto:reitstoen at gmail.com>>:
>>>
>>>   Hei Håken!
>>>
>>>   Jeg ville tatt det litt rolig med importen og sjekket kvaliteten
>>>   på det som nettopp er importert.
>>>   Ser det er en god del kantlinjer (om ikke alle) som ligger
>>>   dobbelt opp. Altså der hvor multipolygoner deler outer/inner
>>>   ways, grenser mellom f.eks myr/skog/vann etc.
>>>   Importmetoden (med tilhørende skript) beskrevet på wiki'en
>>>   sørger for at dette blir bra:
>>>   https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Topography_import_for_Norway#Framgangsm.C3.A5te
>>>   <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Topography_import_for_Norway#Framgangsm.C3.A5te>
>>>
>>>   Litt usikker på hvor godt skriptene fungerer der hvor det er
>>>   gjort import fra før, eller der objekter allerede er tagget med
>>>   source=Kartverket N50.
>>>
>>>   mvh
>>>   Ola Endre Reitstøen
>>>   https://www.openstreetmap.org/user/Reitstoen
>>>   <https://www.openstreetmap.org/user/Reitstoen>
>>>
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20180209/05748639/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list