[NUUG kart] Tillatelse fra Norsk Polarinstitutt

NKA mapper nkamapper at gmail.com
Fri Feb 9 23:33:42 CET 2018


Her er tillatelse fra Norske Polarinstitutt til å bruke deres kartdata og
tjenester i OSM. NPI har kartdata for Svalbard, Jan Mayen, Dronning Maud
Land, Bouvetøya og Peter 1st øy.

En oversikt over NPI's data og tjenester finnes her: geodata.npolar.no

Vi har lov til å bruke hele datasettet, denne gang inklusive ortofoto og
FKB. Jeg har lagt inn WMTS-tjenestene i JOSM.

Om noen skulle ha lyst til å importere kystlinje for Svalbard så kan det
være greit å sjekke kystlinjen i Dybdedata fra Kartverket også. Den er ofte
mer detaljert.


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Yngve Melvær <yngve.melvar at npolar.no>
Dato: 9. februar 2018 kl. 14:31
Emne: RE: OpenStreetMap
Til: NKA mapper <nkamapper at gmail.com>


Hei,

Takk for utfyllende informasjon. Vi gir dere tillatelse til å bruke våre
kartdata og tjenester til dette formålet.MvhYngve Melvær

Kartsjef

Norsk Polarinstitutt

23. januar 2018 kl. 15:48 skrev NKA mapper <nkamapper at gmail.com>:

Jeg viser til telefonsamtale med Anders Skoglund i dag.Undertegnede er en av mange bidragsytere til OpenStreetMap
<https://www.openstreetmap.org/>, et åpent dugnadsprosjekt for frie
kartdata. Våre data er tilgjengelige under ODbL-lisensen. OpenStreetMap er
en non-profit organisasjon liknende Wikipedia, og tar ikke betalt for bruk
av sine data.På geodata.npolar.no og hos GeoNorge.no
<https://kartkatalog.geonorge.no/search?text=polar&Facets%5B0%5D.name=organization&Facets%5B0%5D.value=Norsk%20Polarinstitutt>
står
en rekke geografiske datasett angitt som åpne data ("grønn hengelås" hos
GeoNorge). For ordens skyld ønsker vi en bekreftelse på at vi kan bruke
disse åpne datasettene i OpenStreetMap, inklusive anledning til å kunne
tegne av fra tilhørende WMS- og WMTS-tjenestene.WMS- og WMTS-tjenestene, inklusive ortofoto, vil brukes som bakgrunnskart
for de som lager OpenStreetMap-kartene.Hensikten med denne henvendelsen er å kunne forbedre kartene i
OpenStreetMap for områder som Svalbard og Jan Mayen.Norsk Polarinstitutt vil bli navngitt på OpenStreetMap´s Contribution-side
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors#Norway>. På denne siden
ser man også hvordan norske offentlige etater har blitt kreditert og hvilke
data vi bruker. Se også ytterligere eksempler på Norwegian_import_sources
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Norwegian_import_sources>.For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at OpenStreetMap tillater at 3.
parter benytter DRM når man videreformidle egne data sammen med data fra
OpenStreetMap så lenge man også tilbyr en parallell DRM-fri
videreformidling.Ta gjerne kontakt om det er spørsmål.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20180209/24b8552d/attachment.htm 


More information about the kart mailing list