[NUUG kart] Brev fra OSM til Geovekst

NKA mapper nkamapper at gmail.com
Tue Feb 13 16:21:47 CET 2018


Jeg har hatt kontakt med Kartverket en stund om hvordan vi kan få tilgang
til Norge i Bilder og til bedre kartdata enn N50, særlig for å få inn flere
av de 4 millioner bygninger som er i Norge.

Det er ingenting som tyder på at FKB vil bli frigitt de nærmeste årene uten
et sterkt politisk press (som ikke er der i øyeblikket). Derimot har jeg
forsøkt å se om det kan være noen muligheter for kartdata som ligger litt i
randsonen for Geovekst. Det ser ut til å kunne være:

1) Tillatelse til å tegne av fra Norge i Bilder
2) Enten hele N20, som også inneholder bygninger,
3) Eller bare N20 Bygning som har bygningskroppene

Geovekst har inntekter for flyfoto fra firmaer som viser frem flybildene
til kunder, f.eks. Eniro og 1881, men vi i OSM behøver ikke en rett til å
publisere bildene. Det høres ut som vi kan ha en reell mulighet til å få
tegne av fra NiB.

De to siste punktene er forenklinger/generaliseringer av FKB. Geovekst har
svært lave inntekter på N20 så mitt håp er at de etter hvert vil være
villig til å åpne disse datasettene.

Jeg har skrevet et utkast til et notat til Geovekst som er linket til her:
Notat
<https://drive.google.com/file/d/1p4FLYrth-ZmaZ1p5vEK5373ZJ5lY9Sis/view?usp=sharing>

Om notatet skal sendes i denne formen bør vi være enig om det her på
maillisten. Det hadde uansett vært fint å få innspill.

Geovekst møtes bare 4 ganger i året og neste møte er i mars. Jeg fikk vite
i dag at de må få en henvendelsen fra oss denne uken pga sin dokumentfrist
videre. Om jeg kan få innspill i løpet av de neste to dagene så kan jeg
sende et oppdatert dokument torsdag ettermiddag.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20180213/0007f037/attachment.htm 


More information about the kart mailing list