[NUUG kart] Brev fra OSM til Geovekst

Wiklund Johan johan.wiklund at entur.org
Wed Feb 14 09:56:54 CET 2018


Entur er veldig positiv til dette også. Vi ikke bare bruker OSM til kart men også til gangruting. Derfor ville tillatelse om NiB-bruk få umiddelbar positiv innvirkning på norsk kollektivtrafikk.

Johan Wiklund
Dataforvalter

[cid:image001.png at 01D3499C.B2E78700]
Et samlet kollektiv-Norge
www.entur.org<http://www.entur.org/>From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of N/A N/A
Sent: tirsdag 13. februar 2018 18.55
To: kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Brev fra OSM til Geovekst


Entur brukar vel også data frå OSM i sin app og på websida en-tur.no ?


Elles var dette bra skreve.
PS! Skrivefeil side 2 andre avsnitt: "produktet" skal vel vere " produkt" ;)

Jan T

________________________________
From: kart-bounces at nuug.no<mailto:kart-bounces at nuug.no> <kart-bounces at nuug.no<mailto:kart-bounces at nuug.no>> on behalf of NKA mapper <nkamapper at gmail.com<mailto:nkamapper at gmail.com>>
Sent: Tuesday, February 13, 2018 4:21 PM
To: kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>
Subject: [NUUG kart] Brev fra OSM til Geovekst

Jeg har hatt kontakt med Kartverket en stund om hvordan vi kan få tilgang til Norge i Bilder og til bedre kartdata enn N50, særlig for å få inn flere av de 4 millioner bygninger som er i Norge.

Det er ingenting som tyder på at FKB vil bli frigitt de nærmeste årene uten et sterkt politisk press (som ikke er der i øyeblikket). Derimot har jeg forsøkt å se om det kan være noen muligheter for kartdata som ligger litt i randsonen for Geovekst. Det ser ut til å kunne være:

1) Tillatelse til å tegne av fra Norge i Bilder
2) Enten hele N20, som også inneholder bygninger,
3) Eller bare N20 Bygning som har bygningskroppene

Geovekst har inntekter for flyfoto fra firmaer som viser frem flybildene til kunder, f.eks. Eniro og 1881, men vi i OSM behøver ikke en rett til å publisere bildene. Det høres ut som vi kan ha en reell mulighet til å få tegne av fra NiB.

De to siste punktene er forenklinger/generaliseringer av FKB. Geovekst har svært lave inntekter på N20 så mitt håp er at de etter hvert vil være villig til å åpne disse datasettene.

Jeg har skrevet et utkast til et notat til Geovekst som er linket til her: Notat<https://drive.google.com/file/d/1p4FLYrth-ZmaZ1p5vEK5373ZJ5lY9Sis/view?usp=sharing>

Om notatet skal sendes i denne formen bør vi være enig om det her på maillisten. Det hadde uansett vært fint å få innspill.

Geovekst møtes bare 4 ganger i året og neste møte er i mars. Jeg fikk vite i dag at de må få en henvendelsen fra oss denne uken pga sin dokumentfrist videre. Om jeg kan få innspill i løpet av de neste to dagene så kan jeg sende et oppdatert dokument torsdag ettermiddag.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20180214/6e641366/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 2793 bytes
Desc: image001.png
Url : https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20180214/6e641366/attachment-0001.png 


More information about the kart mailing list