[NUUG kart] Temp-tagger fra Entur fjernet

Wiklund Johan johan.wiklund at entur.org
Thu Feb 15 09:51:44 CET 2018


Ble oppmerksommet på at jeg hadde lastet opp en del midlertidige tagger som jeg brukte i forbindelse med Elveg-import. Det var aldri meningen å laste disse opp og jeg har nå fjernet alle. Beklager slurvet. Det har også blitt tatt grep for at dette ikke skal skje igjen. Størst omfang var i området nord for Jevnaker og opp mot Gran.
Johan Wiklund
Dataforvalter

[cid:image001.png at 01D3499C.B2E78700]
Et samlet kollektiv-Norge
www.entur.org<http://www.entur.org/>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20180215/124d389a/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 2793 bytes
Desc: image001.png
Url : https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20180215/124d389a/attachment.png 


More information about the kart mailing list