[NUUG kart] RFC for hoppbakker

NKA mapper nkamapper at gmail.com
Thu Feb 22 21:01:36 CET 2018


Yvecai, som lager OpenSnowMap, har åpnet en RFC for å få godkjent tagging
av hoppbakker. Han har bedt om hjelp fordi det ikke kommer nok
tilbakemeldinger til å føre prosessen videre.
https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2018-February/035104.html
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Ski_Jumping

På egne vegne kunne jeg tenke meg å få gjort noen forenklinger i forslaget,
og det viktigste ville være å bare ha én piste:type=ski_jump, dvs. ta bort
piste:type=ski_jump_landing (ingen av de andre vintersportene har to
piste:type).

En hoppbakke ville da tagges slik:
* En linje for ovarennet som tagges piste:type=ski_jump samt navn på bakken
* Pluss enten en fortsettelse av linjen som markerer unnarennet (dvs. hele
bakken med én linje og tre noder)
* Eller et areal som markerer unnarennet, tagget leisure=pitch +
sport=ski_jumping. Arealet kan deles av flere hoppbakker dersom de ligger
inntil hverandre.
* Om man vil tagge et freestyle hopp i en alpinbakke kan man bruke
piste:type=ski_jump på en enkelt node.

Fint om noen kunne tenke seg å gi kommentarer på Yvecai's forslag her:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Proposed_features/Ski_Jumping

------------
Hi NKA, I restarted a RFC on the ski jumping proposal because of this:
https://www.openstreetmap.org/changeset/55528645#map=13/37.6636/128.6799&layers=D
Now
I have to admit I have no particular experience in ski jumping, apart
rendering the facilities on Opensnowmap.org. Would you care asking for
discussion and feedback from ski jumps mappers and previous editors of the
proposal and bring whatever result to a documented tag? Yves  Yvecai
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Yvecai> (talk
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User_talk:Yvecai>) 07:54, 20 February
2018 (UTC)
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20180222/ab11daba/attachment.htm 


More information about the kart mailing list