[NUUG kart] Oljedirektoratet

NKA mapper nkamapper at gmail.com
Mon Jan 8 10:28:33 CET 2018


Nedenfor er tillatelse fra Oljedirektoratet (NPD) til å bruke deres åpne
data. Datasettene omfatter blant annet alle plattformer og rørledninger.
Dataene kan sees og lastes ned her: gis.npd.no/factmaps/html_21/

Tillatelsen ble innhentet i forbindelse med at Oljedirektoratet´s
WMS-tjeneste ble lagt inn i JOSM. Jeg har ikke selv konkrete planer om å
gjøre noen import.

De fleste plattformer og installasjoner rundt Norge er ikke mappet. Her er
en som er lagt inn: Ekofisk i OSM
<https://www.openstreetmap.org/#map=15/56.5479/3.2144>

Det som er mappet kan sees på Petroleums-laget i OpenInfraMap.org
<https://openinframap.org/#4/64.62/7.25/Petroleum>

Her er en side om tagging: WikiProject Oil and Gas Infrastructure
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Oil_and_Gas_Infrastructure>


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: NKA mapper <nkamapper at gmail.com>
Dato: 2. januar 2018 kl. 14:52
Emne: OpenStreetMap
Til: factweb at npd.no

Jeg skriver til denne e-post adressen fordi den er oppgitt som kontaktpunkt
hos GeoNorge.no for Oljedirektoratets åpne datasett her:
https://kartkatalog.geonorge.no/search?text=oljedirektoratet

Undertegnede er en av mange bidragsytere til OpenStreetMap
<https://www.openstreetmap.org/>, et åpent dugnadsprosjekt for frie
kartdata. Våre data er tilgjengelige under ODbL-lisensen.

På Oljedirektoratets websider og hos GeoNorge.no står en rekke datasett
angitt som åpne data under NLOD-lisensen ("grønn hengelås" hos GeoNorge).
For ordens skyld ønsker vi en bekreftelse på at vi kan bruke disse åpne
datasettene i OpenStreetMap, inklusive anledning til å kunne tegne av fra
tilhørende WMS-bilder. Oljedirektoratet vil bli navngitt på OpenStreetMap´s
Contribution-side <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors#Norway>.


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Eide Jan Allan <Jan-Allan.Eide at npd.no>
Dato: 3. januar 2018 kl. 08:33
Emne: RE: OpenStreetMap
Til: "nkamapper at gmail.com" <nkamapper at gmail.com>
Kopi: FactWeb <FactWeb at npd.no>

Dere er velkomne til å gjenbruke dataene, ref : http://www.npd.no/no/Om-OD/
Informasjonstjenester/Bruk-av-innhold/Mvh

Jan allan e


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: NKA mapper <nkamapper at gmail.com>
Dato: 3. januar 2018 kl. 10:33
Emne: Re: OpenStreetMap
Til: Eide Jan Allan <Jan-Allan.Eide at npd.no>

Takk for rask og positiv tilbakemelding.

Og bare for å unngå eventuell misforståelse vedrørende første avsnitt i
lenken dere har sendt nedenfor:

OpenStreetMap vil navngi Oljedirektoratet på vår Contribution-side
<https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwiki.openstreetmap.org%2Fwiki%2FContributors%23Norway&data=02%7C01%7Cfactweb%40npd.no%7C4b5681be59a24428a7c308d551e81b87%7Cab597090707f43d49be850fc17c027f6%7C0%7C0%7C636504979702091266&sdata=mMySx2DrXTxLBOhgc8P1B0D9HgHZ%2BZ5IjwyjHQc5FfU%3D&reserved=0>,
inklusive lenke til Oljedirektoratet, og vi vil angi Oljedirektoratet og
referanse til det aktuelle datasettet i vår endringslogg (kalles
"changesets" her) når data fra Oljedirektoratet lastes opp til
OpenStreetMap, slik at man ser på historikken i databasen hvor dataene
kommer fra. Dette er de tekniske muligheter vi har.
Dette skulle tilfredstille kravet, men si i fra dersom du har en annen
oppfatning.


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Eide Jan Allan <Jan-Allan.Eide at npd.no>
Dato: 3. januar 2018 kl. 10:34
Emne: RE: OpenStreetMap
Til: NKA mapper <nkamapper at gmail.com>

Lykke til !Mvh

jae
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20180108/2da0a4d5/attachment.htm 


More information about the kart mailing list