[NUUG kart] Riksantikvarens åpne data

NKA mapper nkamapper at gmail.com
Wed Jan 17 14:19:00 CET 2018


Så har vi kommet til neste offentlige etat: Riksantikvaren.
Nederst i mailen er tillatelse til å bruke Riksantikvarens åpne datasett.

Her er oversikt over datasettene fra Riksantikvaren:
Riksantikvarens karttjenester
<https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Data-og-tjenester/Karttjenester>

Og her er kart på web:
Riksantikvarens publikumskart
<http://riksantikvaren.maps.arcgis.com/home/index.html>

Det ser ut til å være spesielt Kulturminne (Enkeltminne og kanskje
Lokalitet) som er mest interessant. Jeg har lagt til Kulturminne som lag i
JOSM.

Her er ferdige OSM-filer per fylke om man vil ta en titt:
OSM-filer per fylke enkeltminner
<https://drive.google.com/drive/folders/1DlVVQtrNKfTOK0eOUw4b9mnFSVnNMzUV?usp=sharing>

Denne mappen inneholder også et eksempel på enkeltminner som *noder* samt
et eksempel på *lokaliteter* (samling av enkeltminner) fra datasettet -
begge fra Akershus.

For Oslo inneholder datasettet bygningskroppen for alle bygninger på
Byantikvarens "gule liste". Det er ca 14.000 bygninger med like høy
kvalitet som i FKB (bare bygningskroppen, ikke de andre bygningsdetaljene).
Alle gamle villaer og bygårder ser ut til å være med her, så dette gir
flertallet av bygninger innenfor Ring 2.

Jeg har også lagt ut et uttrekk som inneholder bygningskroppen for de
fleste kirker i Norge.

(Jeg har selv ikke videre planer med kulturminnene).


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Gimse, Christer Vinje <christer.vinje.gimse at ra.no>
Dato: 3. januar 2018 kl. 10:17
Emne: SV: OpenStreetMap
Til: NKA mapper <nkamapper at gmail.com>
Kopi: "Holstad, Bjørn" <Bjorn.Holstad at ra.no>

Hei!

De dataene som ligger på geonorge.no er åpne data som Riksantikvaren ønsker
å dele med offentligheten i så mange kanaler som mulig. Jeg er veldig
positiv til at dataene brukes i OpenStreetMap. Noe av den
klausuleringsteksten er litt foreldet, så det trenger du ikke tenke på. Det
er lisensieringen som er styrende for gjenbruk av dataene, og den stemmer
for alle datasett.Det som kan være greit å vite er at veldig mye av dataene har dårlig
stedfestingskvalitet. Dette gjelder i stor grad arkeologiske data.
Forbedring av kvaliteten er en prioritet i 2018, så denne vil gradvis bli
mye bedre fremover. Hvis du kan, så vil vi gjerne at du legger inn en liten
klausul på contributions-siden om at datakvaliteten ikke kan garanteres å
være god.WMS-tjenestene og REST-API-et har kontinuerlig oppdateringsintervall,
hvilket vil si at alle endringer i Riksantikvarens databaser oppdateres
live i tjenestene. Hvis dere av en eller annen grunn ønsker å laste ned
statiske data fra geonorge, så er oppdateringsfrekvensen på disse ukentlig.Med vennlig hilsen

*Christer Vinje Gimse*

Seniorrådgiver

IKT-seksjonen

Organisasjonsavdelingen

*Riksantikvaren*

www.riksantikvaren.no
---------- Videresendt e-post ----------

*Fra:* NKA mapper [mailto:nkamapper at gmail.com]
*Sendt:* tirsdag 2. januar 2018 15.53
*Til:* Gimse, Christer Vinje <christer.vinje.gimse at ra.no>
*Emne:* OpenStreetMapJeg skriver til deg fordi du er oppgitt som kontaktperson hos GeoNorge.no
for Riksantikvarens åpne datasett her:

https://kartkatalog.geonorge.no/search?text=riksantikvarenUndertegnede er en av mange bidragsytere til OpenStreetMap
<https://www.openstreetmap.org/>, et åpent dugnadsprosjekt for frie
kartdata. Våre data er tilgjengelige under ODbL-lisensen.Hos GeoNorge.no står en rekke geografiske datasett fra Riksantikvaren
angitt som åpne data under NLOD-lisensen ("grønn hengelås" hos GeoNorge).
For ordens skyld ønsker vi en bekreftelse på at vi kan bruke disse åpne
datasettene i OpenStreetMap, inklusive anledning til å kunne tegne av fra
WMS-tjenestene. Riksantikvaren vil bli navngitt på OpenStreetMap´s
Contribution-side <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors#Norway>.Jeg har notert meg anmerkningen om at datasettene ikke tillates videresolgt
uten tillatelse. Til dette kan jeg opplyse at OpenStreetMap er en ideell
organisasjon soml ikke selger sine data, men gjør dem fritt tilgjengelige.
OpenStreetMap´s ODbL-lisens tillater ikke viderelisensiering av disse data.
OpenStreetMap´s data er tillatt brukt både av ikke-kommersielle og
kommersielle aktører. Da OpenStreetMap har mange tusen forskjellige
datakilder lar det seg ikke gjøre for oss å legge inn restriksjoner på
hvordan spesielle typer data vil bli brukt. Vi kan om ønskelig utdype.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20180117/094933c7/attachment.htm 


More information about the kart mailing list