[NUUG kart] Elveg oppdatering

Tore Halset halset at pvv.ntnu.no
Wed Jul 4 00:06:26 CEST 2018


Hei.

Det er sikkert mange klienter til GeoNorge Nedlasting API. Jeg har laget en i Java. https://github.com/halset/jskdata <https://github.com/halset/jskdata>

Hilsen Tore.

> On 3 Jul 2018, at 22:21, Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com> wrote:
> 
> 2018-07-01 9:33 GMT+02:00 NKA mapper <nkamapper at gmail.com <mailto:nkamapper at gmail.com>>:
> Geir Ove: Elveg-filene er et år gamle nå. Hadde det vært mulig å kjøre en ny runde?
> 
> Jeg skal se hva jeg får til. Etter at nedlastningen ble flyttet til geonorge.no <http://geonorge.no/>, fikk jeg ikke til å laste ned hele datasettet, og måtte velge enkeltkommuner manuelt (med mindre man satte seg inn i APIet, som jeg ikke har fått tid til). Nå ser jeg at det har blitt mulig å velge hele datasettet i ett.
> 
> Må se hvor mye jobb det er å få det til å fungere. Det er alltid nye måter å få til inkonsistenser på i nye datasett, som må tas hensyn til. Denne gangen er første hindring at sosi2osm gir "Not a SOSI file" på alle SOSI-filene. Jeg har kanskje for gammel sosi2osm (har 20140707git634fc65-1ubuntu4~precise)? Tar gjerne imot tips, da jeg ikke har så mye tid om dagen, og har blitt så gammel at jeg må sove om natten.
> 
> Geir Ove
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20180704/541cca7b/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP
Url : https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20180704/541cca7b/attachment.pgp 


More information about the kart mailing list