[NUUG kart] Personopplysninger i barnhagefakta

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sat Jul 21 12:33:23 CEST 2018


[Tor]
> Jeg ser at kontaktopplysningene for mange av barnehagene i
> barnehageimporten har e-postadresser som kan knyttes opp mot navngitte
> enkeltpersoner, f.eks. fornavn.etternavn at kommunenavn.kommune.no. Antar
> at telefonnr. i mange tilfeller også er vedkommendes personlige
> mobilnr.

Hvis dette er barnehagens valg av kontaktinformasjon, så er det vel
offisielt kontaktpunkt, dvs. en rolle og ikke en person.  At de velger å
legge ut privatadresser og -mobilnummer som rollekontaktpunkt, får stå
for deres regning.

> Magefølelsen min sier at det er ugreit å legge inn kontaktopplysninger
> som er knyttet til enkeltpersoner i OSM. Jeg antar at det også er i
> strid med GDPR (den nye europeiske personvernlovgivningen).

Du argumenterer godt for å bruke personuavhengig informasjon som
rollekontaktpunkt, og det er også min anbefaling.  Dvs. bruk
barnehage-kontakt at somewhere og et telefonnummer som følger rollen. :)

Jeg tenker at det får være opp til barnehagen hva de ønsker å bruke.
Det er ikke mulig for noen andre enn de som kontrollerer @somwhere å
vite om ole.olsen at somewhere er en enkeltperson ved navn 'ole olsen'
eller en eller flere andre som mottar epost sendt dit.  Det er litt som
kontaktpunkt i Brønnøysundsregisterene.  Der er det opp til hvert firma
hva de ønsker å publisere som offentlig kontaktpunkt.  En kan ikke kreve
informasjonen fjernet eller skjult fra Brønnøysundsregistrene med
begrunnelse at det er 'personopplysninger', en kan kun be om å få det
endret til noe en synes er mindre 'personopplysninger'.

Dårlig praksis blir jo ikke bedre av å være mye brukt.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list