[NUUG kart] Jernbanelinjer og stasjoner fra BaneNOR

NKA mapper nkamapper at gmail.com
Sat Mar 3 08:38:34 CET 2018


Nedenfor følger tillatelse til å bruke det åpne datasettet for
jernbanelinjer og jernbanestasjoner fra BaneNOR. Det aller meste av
jernbane ligger allerede i OSM, men for mange jernbanestrekninger har
linjene fra BaneNOR betydelig bedre topologi. I tillegg har vi her flere
hundre railway=stop/public_transport=stop_position, kryssestasjoner samt
gamle stasjoner som ikke er i OSM i dag. Her er også kilometering, som
brukes til å angi presis posisjon for alle elementer for jernbanen.

BaneNOR har bare frigitt ett hovedspor per bane og bare noen få sidespor.
Resten er forbeholdt FKB.

Jeg har med god hjelp fra Noen laget en importplan for å dokumentere
dataene:
Import/Catalogue/Railway_Import_Norway
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Railway_Import_Norway>

Filene ligger her, inklusive produktspesifikasjon fra BaneNOR: Mappe
<https://drive.google.com/drive/folders/1yFSK4cMtDkeSLJKvRyXTwAI2x7qo35Mb>

Tanken nå er å gjøre en import/oppdatering av stasjoner og
stoppe-posisjoner i OSM, og deretter gjøre sporene tilgjengelig for alle
som ønsker å forbedre topografien for sporene der det behøves.

Men først er alle herved invitert til å studere importplanen/dataene og gi
kommentarer her på listen. Deretter må planen videre til importlisten.

Jeg har ikke klart å legge inn kilomter-nodene i linjene - de er for mange
til å håndteres manuelt. Det hadde vært supert om noen kunne påta seg å
lage et lite skript som gjør den jobben. Kilometer-nodene ligger allerede
med riktige koordinater for linjene. Man må søke opp de to nærmeste nodene
i linjen og hekte inn kilometer-noden mellom dem i linjen (tilsvarende
"Inkluder node i linje" funksjonen i JOSM).

---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Moe Håvard <Havard.Moe at banenor.no>
Dato: 15. desember 2017 kl. 09:52
Emne: SV: Banenettverk - kartdata
Til: NKA mapper <nkamapper at gmail.com>

Hei!Det beskrevne datasettet som du linker til har vi så langt distribuert som
ESRI filgeodatabaser på forespørsel. Vedlagt er kopi av datasettet i ein
zip, samt en PDF med produkspesifikasjon som beskriv innholdet.Datasettet består av linjer som representerer hver enkelt bane i Bane NOR
sitt nett med ei kilometrert linje. I tillegg ligg det meste av
museumsbaner inne. Denne linja er hovedspor/høyre utgående hovespor, som er
det sporet på flersporede lokasjoner som «bærer» kilometreringen. Det er
lagt inn noen sidespor, men ikke alle. Dette er noe vi ser på for senere
versjoner.For data på spornivå er eg meir usikker på hva vi kan tilby, i alle fall
nå. Vi har spormidt i FKB, men dette er ikke data vi uten videre kan gi bortEllers kan det nevnes at jeg på fritida har jobba litt med data for trase
for historiske baner (som naturleg er for en historisk interessert kartmann
som jobber på jernbanen :p). Jeg har vært inne og kikket på jernbanedata
som ligg i SOM (eller, rettere sagt, http://www.openrailwaymap.org/ ), og
ser at en god del av disse ligger inne allerede men har ikke studert
kvaliteten på dette noe særlig.Med helsing*Håvard Moe*

Senioringeniør Geomatikk*Bane NOR*

Teknisk avdeling, Infrastruktur

Mobil: 456 16 811

E-post: havard.moe at banenor.noBesøksadresse: Osloveien 105, Trondheim

Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar

Sentralbord: 05280 / banenor.no

- - - - - -

*Fra:* NKA mapper [mailto:nkamapper at gmail.com]
*Sendt:* torsdag 14. desember 2017 20:33
*Til:* Moe Håvard <Havard.Moe at banenor.no>
*Emne:* Banenettverk - kartdataHei,Jeg skriver til deg fordi du står som kontaktperson på denne siden hos
GeoNorge:

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/bane-nor/jernbane-
banenettverk/c3da3591-cded-4584-a4b1-bc61b7d1f4f2Undertegnede er en av mange bidragsytere til OpenStreetMap, et frivillig
dugnadsprosjekt for frie kartdata. Vi har allerede den norske jernbanen på
våre kart, men ønsker å forbedre kvaliteten på dette i kartene våre. En del
geometri er grov/dårlig og en del sidespor mangler.Det datasettet som det er linket til ovenfor er angitt som åpent under
NLOD-lisensen av Bane NOR. Imidlertid finner jeg ikke noe sted datasettet
kan lastes ned. Kunne du hjelpe?I tillegg ville jeg sjekke om det finnes enda mer detaljerte datasett på
spornivå som det er mulig å bruke for oss?Det er stort sett jernbane-entusiaster i OpenStreetMap som jobber med slike
data, både for eksisterende og historiske linjer. Linjene fra OpenStreetMap
vises i karttjenester som OpenRailwayMap.org m.fl.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20180303/7e46c6c6/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list