[NUUG kart] Ny på listen

Hans A. Rosbach hans.a.rosbach at gmail.com
Tue Mar 13 19:24:16 CET 2018


Hei.

tl;dr: Jeg er ny på listen, og har noe jeg vil sette pris på om noen tar
tak i, som vil forbedre bruken av OpenStreetMap på Wikipedia.

Jeg er Haros fra no.wikipedia (no-wiki). Det var meg som i sin tid fikk
lagt inn lenken med kart bak koordinatene slik at en ramme med et
interaktivt kart ble åpnet i artiklene. OpenStreetMap har i den funksjon
vært nyttig for no-wiki (og en del andre på samme måte). Denne funksjonen
kom fra tysk Wikipedia. Etterhvert som tiden har gått, har kartene
etterhvert ikke blitt oppdatert.

Nå er det en ny utvidelse (modul) til wikien, som vi har i drift hos oss -
Kartographer. Dette oppdateres regelmessig, slik at endringer som gjøres på
OSM nå er tilgjengelige på no-wiki i løpet av et par dager. Ofte over
natten.

Jeg har laget mal som skal gjøre det enkelt å legge inn kart i artikler, og
håper å få forbedret denne slik at det også kan tas i bruk som kart i
infobokser. Per nå er det et statisk kart som vises i artikler, men som kan
åpnes som et interaktivt kart.

Før jeg kunne sette dette inn i full skala, måtte imidlertid noe gjøres.
Artiklene har behov for ikke bare å ha OSM-kartene vist, men også å kunne
vise frem hva den dreier seg om. For kommuner er det naturlig å vise frem
kommunegrensen spesielt markert, veier og jernbanelinjer som linjer.

Dette ligger det til rette for i modulen vi bruker, men det manglet tagging
på OSM. For å få tak i OSMs data må det finnes en tagg wikidata=Q20 for å
vise frem Norge. Alle artikler på no-wiki, og på alle de andre Wikipediaene
har slike Q-verdier. Det kan finnes slike også selv om det ikke finnes
artikkel. For artikler om ting i Norge fantes det noen tagger, men svært
mye manglet. Mange andre steder er det langt flere tagger, men langt fra
nok.

Jeg har derfor lagt inn slike tagger, og startet med norske kommuner. Så så
jeg på nasjonalparker, og her kan dere se selv på
https://no.wikipedia.org/wiki/Hardangervidda_nasjonalpark
hvordan det blir i praksis.

Jeg fant at mens jeg var på reise at å legge inn tagger på verneområder var
noe jeg greit kunne gjøre. Imidlertid fant jeg raskt at det var svært mye
som manglet i OSM på dette. Det er svært mange som mangler artikler på
no-wiki også, selv om det jo finnes kildestoff til svært mange av disse på
naturbase.

Så kom jeg i kontakt med NKA, som dere sikkert kjenner, og svært raskt har
det skjedd noe, og hn skriver

<sitat>
Nå er filen med alle verneområdene klar. Den ligger her:
https://drive.google.com/drive/folders/1LCQbqSB6ouMePkkF6VsvwePD_
uwweq-D?usp=sharing

Det er i overkant av 3700 verneområder i filen, og de er ferdig tagget og
klare til å lastes opp i OSM der det mangler noe. Jeg har også lagt inn
link på wiki-siden hos oss: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/
Catalogue/Naturbase
</sitat>

Det vil glede meg om noen lar seg friste til å legge inn/oppdaterer noen av
disse områdene. Jeg har forstått at dette kan være svært mye mer arbeid enn
jeg trodde, så jeg skal sette pris på hvert enkelt tillegg.

Topprioritet må selvsagt være nasjonalparker som mangler, ellers vet dere
helt sikker prioriteringer selv. Jeg har en del sider som blir automatisk
oppdatert også med kartdata som finnes med tagg wikidate=Qxxxx.

(Q-koden kan finnes for artikler på no-wiki ved å følge en lenke i
venstremargen under verktøy som heter wikidata-element.)

Jeg har noen sider på min bruker - fx:

https://no.wikipedia.org/wiki/Bruker:Haros/Naturreservater_i_Telemark

(Alle fylker fom Østfold til dit finnes nå, og jeg har startet på
Aust-Agder, men det er først etterhvert at jeg har lagt til at noe mangler
på OSM)

NKA kom også med et ønske til meg om en jernbanestrekning. Det fikk jeg
lagt inn og dere kan se hvordan det blir her:

https://no.wikipedia.org/wiki/Krager%C3%B8banen

Det er mange baner som ikke er lagt inn på samme måte, slik at det er en
del banestrekninger jeg ikke får lagt til. Hvis noen skulle legge inn
relasjoner på andre banestrekninger enn de som vises på

https://no.wikipedia.org/wiki/Bruker:Haros/Jernbane_i_Norge

så skal jeg med glede legge til wikidata-tagg på disse med mindre dere gjør
det selv. Artiklene på no-wiki finnes listet opp under kartet.

Jeg kommer selv til å fortsette med tagging med wikidata, men ønsker utover
det fremst bruke tiden på WIkipedia-siden av oppgaven. Forbedre malen,
legge inn kart osv.

Dette ble langt, takk til dere som har tatt dere tid til å lese helt hit.

Mvh,
Hans A. Rosbach
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20180313/6d711c51/attachment.htm 


More information about the kart mailing list