[NUUG kart] OSM Carto i dag

Ola Endre Reitstøen reitstoen at gmail.com
Fri Apr 5 16:39:01 CEST 2019


Hans: Mener du at det ikke er gjort korrekt i OSM eller av renderen?
Jeg hadde tolket det dithen at natural=bay ikke skulle rendres. Kun navnet.
Tidligere stod på på wikisiden:
https://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Tag:natural%3Dbay&diff=1554905&oldid=1546865

Rendering

Since bays are generally part of a larger waterbody, either a lake or the
ocean, they should not be rendered in solid color indicating water
themselves. The Standard tile layer
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Standard_tile_layer> renders named
bays with a label.

Jeg skjønner ikke hvorfor denne setningen ble fjernet. Men ser ut som de
fleste systemer tolker det slik at bay skal kun rendre navnet.

– Ola Endre

On Fri, Apr 5, 2019 at 3:21 PM Hans A. Rosbach <hans.a.rosbach at gmail.com>
wrote:

> Dette problemet kjenner jeg igjen. Det er samme problem som jeg spurte om
> for en del måneder siden, og det var Bunnefjorden som skjulte disse øyene.
> Jeg ble varslet om problemet for nettopp de samme øyene på Wikipedia.
> Akkurat disse øyene er rettet på OSM, men det finnes andre som ikke er det.
> Se Åland som et eksempel.
> For kartene på Wikipedia er en rettelse laget, men ikke kommet gjennom ut
> til produksjon.
> Det er Tag:natural=bay som ikke gjøres korrekt.
>
> Hans
>
> On Fri, 5 Apr 2019 at 08:28, SandorS <sandors39 at gmail.com> wrote:
>
>> Det finnes mange, mange OSM baserte kart. Folk er desperat for å lage nye
>> renderingsversjoner.
>>
>> Men, nesten alle nedprioriterer noe som kommer mye tidligere. Nemlig
>> «data preparation and control».
>>
>> Lenken:
>> https://drive.google.com/file/d/14YVH9yqzLIbkN3b8vB70SyApE7AbuVVY/view?usp=sharing
>>
>> viser Cartos eksempel fra dagens Aftenposten. Selvsagt, du ser øyer er
>> borte, veier er på vann osv.
>>
>> SOM-ere vet at det finnes mer korrekte OSM kart enn dette.
>>
>> Ha en fortsatt god dag, Sandor.
>>
>>
>>
>> Sent from Mail <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> for
>> Windows 10
>>
>>
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20190405/e1331efd/attachment.htm 


More information about the kart mailing list