[NUUG kart] Hvordan kjenne igjen SOSI-filer?

Geir Aalberg geira at met.no
Fri Apr 26 16:39:12 CEST 2019


On 4/26/19 16:34, Gnonthgol wrote:

> Det vil sei at alle gyldige SOSI filer skal starte med
> .HODE

Vel å merke ".HODE" og ikke ".HODE\n", siden det kan komme mer data på 
samme linje. Se fx på eksempelfila Hesthagenenga_40.sos som ligger i 
sosi_grunnkurs_vingsdata_20091012.zip på linken til Kartverket i spm.

.HODE 0:

..TEGNSETT ISO8859-10

..TRANSPAR

-geir


More information about the kart mailing list