[NUUG kart] OSM-pilsen

Frode Roxrud Gill frodegill at gmail.com
Mon Mar 11 12:20:11 CET 2019


On Sat, 9 Mar 2019 at 09:20, Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com> wrote:
>
> Det kan jo være en ide å velge et sted som ikke er så fullt på det
> aktuelle tidspunktet?

Helt klart. Selv om jeg hadde funnet gjengen vet jeg ikke om jeg hadde
trivdes med å være der. Det var mange folk og mye støy. Liker ikke at
konversasjonsmøter holdes steder støy vanskeliggjør konversasjon.
Men i og med at tre stk var innom lokalet uten å finne gjengen bør vi
kanskje se litt på hvordan vi kjenner hverandre igjen? Kanskje vi vet
om noen teknologi som kan brukes til å tegne kart eller noe? Eller at
førstemann holder i en globus eller utbrettet Nordmarka Vinter?

-- 
Frode Roxrud Gill


More information about the kart mailing list