[NUUG kart] Vy

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Tue Mar 12 13:54:55 CET 2019


Vi må i alle fall vente til den nye navnet er vedtatt på
generalforsamlingen...

On Tue, Mar 12, 2019 at 1:41 PM Wiklund Johan <johan.wiklund at entur.org>
wrote:

> Er det Noen som er på ballen med å bytte ut NSB-navnene på banene?
>
> https://www.openstreetmap.org/relation/3178904
>
> https://www.vy.no/
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> *Johan Wiklund*
>
> Dataforvalter
> (+47) 936 25 352
>
>
>
> [image: cid:image001.png at 01D3499C.B2E78700]
>
>
> *Et samlet kollektiv-Norge *www.entur.org
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20190312/e037e74c/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 2793 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20190312/e037e74c/attachment.png 


More information about the kart mailing list