[NUUG kart] Vy

Kristoffer Hagen kristoffer_hh at live.no
Thu Mar 14 13:22:18 CET 2019


Jobben kan nok enklest bli gjort i JOSM.
NSB brukes også noen steder i network=

Kristoffer

-----Opprinnelig melding-----
Fra: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> På vegne av Petter Reinholdtsen
Sendt: torsdag 14. mars 2019 08:25
Til: kart at nuug.no
Emne: Re: [NUUG kart] Vy


[Vidar Gundersen]
> Det er enkelt å spørre Overpass API etter alle relasjoner med 
> operator=NSB og redigere det.

Er det andre felt enn operator som må bytte navn?  Kanskje greit å kartlegge det før generalforsamlingen.

> Men kanskje greit å vente til selskapet faktisk har byttet navn?  Det 
> skal holdes en generalforsamling først, og de må kjøpe rettighetene 
> til merkevarenavnet av Leve Hytter.

Helt klart lurt å utsette aktivering til endringen er gjennomført, i tilfelle den ikke går igjennom og arbeidet må tilbakeføres.

Merk at så vidt jeg forstår varemerkelovgivingen, så er ikke NSB nødt til å kjøpe navnet fra Leve Hytter, da NSB og Leve Hytter bruker navnet i hver side kategorier, og et varemerke gjelder kun for de kategoriene det er registrert.  Jeg tror helt klart det er lurt at NSB og Leve Hytter å inngå en avtale begge ka være enige om, men NSB _må_ ikke kjøpe rettigheter fra Leve Hytter.

--
Vennlig hilsen
Petter reinholdtsen
_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flists.nuug.no%2Fmailman%2Flistinfo%2Fkart&amp;data=02%7C01%7C%7C4e53c80dfeeb49cfe17a08d6a84e2800%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636881450966595842&amp;sdata=dUmHcBVhBHcNbAMZTLNvqBYjsMXH2XvLmj3IkvFGK3E%3D&amp;reserved=0


More information about the kart mailing list