[NUUG kart] NSR importert i OSM

Wiklund Johan johan.wiklund at entur.org
Sun Mar 31 16:31:41 CEST 2019


Hei

Nå som NKA har importert alle busstoppene fra Entur til OSM så ber jeg alle som finner grove feil om å melde dem til meg heller enn å rette i OSM (importbotten skal synce fra NSR til OSM automatisk).


  *   Grove feil inkluderer uheldigvis ikke stopp som ligger noen meter utenfor veien, disse vil man finne ekstremt mye av, men stopp som f.eks. ligger en helt annen plass enn de skal, eller stopp som ikke har blitt flyttet etter en vei har blitt bygget om.
  *   Tilbakemeldinger om feil i navn bør dokumenteres på en eller annen måte. Enklest via en referanse til SSR, eller annen relevant info hvis det ikke handler om stedsnavn. Dette for å unngå at feilen kun baseres på personlige synspunkter.

Enkle og åpenbare feil retter jeg selv asap, og vanskeligere feil vidersender jeg til fylkeskommunene. Hvis det er veldig mange så kan feilene med fordel legges i en liste, gjerne med ID'er til stoppene.
Ser frem mot alle tilbakemeldinger som kan forbedre det nasjonale stoppestedsregisteret.

Ref: https://www.openstreetmap.org/user/nsr2osm


/Johan
Entur


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20190331/1671c97d/attachment.html 


More information about the kart mailing list