[NUUG kart] Problemer med kommersielle mastodont-aktører / Tullete feil på veinavn i Googles kart

Morten Lange morten7an at yahoo.com
Wed Aug 19 14:50:39 CEST 2020


Hei,
Kjenner dere til prinsipielle diskusjoner rundt det at Googles kart nå som dette er blitt standardkartet for folk flest og også politi og andre nødetater ? 
Jeg har et spesifikt eksempel på graverende feil, som angår veinavn i Oslo. Feilen har ligget der et halvt år og som er forsøkt meldt feil, men henger inne likevel. 
Ingen svar fra Google, etter forslag lagt inn som registrert bruker.  Har snakket på telefon med to etater i Oslo og Kartverket, uten at noen ser ut til å ta tak i dette.
Eksempelet:Det virker som om alle adresser i Hovseterveien (2 til 104) har fått veinavnet erstattet av "Meklenborg Borettlag", med feilstaving, amerikanisert stor bokstav og det hele). 
Prøv dette søket og tilsvarende for andre numre: https://duckduckgo.com/?q=Hovseterveien+98+!gEller rett og slett søk opp Hovseterveien 20, så 46, 88, 98 og 104 på Google søk og Google kart. For eksempel.Du ser at Hovseterveien erstattes av Meklenborg Borettlag. På kartet ser man at veien har begge navn, om man zoomer inn. 

Kjenner andre til tilsvarende feil?
OSM og i og for seg ale kart inneholder feil, men OSM jo kan rettes opp relativt raskt når feil oppdages. 


-- Regards / Kveðja / Kila la heri / Hilsen Morten Lange
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20200819/07f18ea2/attachment.htm 


More information about the kart mailing list