[NUUG kart] Er kommune- og fylkesgrenser oppdatert i OSM?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fri Sep 9 13:03:37 CEST 2022


[NKA mapper]
> F.eks. "place=municipality in Rogaland" i Overpass.

Kom forresten over
<URL: https://help.openstreetmap.org/questions/62952/how-can-i-query-overpass-to-get-data-in-counties-municipalities >
som skisserer hvordan dette kan gjøres.

Det hadde vært enklere om kommuner hadde en partof-relasjon til sitt
fylke, slik de hadde før.  Fylker består tross alt av en samling
kommuner.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list