[NUUG kart] Norway - Fix inconsistent bridge and tunnel tagging

Salim Baidoun Salim.Baidoun at tomtom.com
Fri Apr 14 13:29:22 CEST 2023


Hei Norske OSM felleskap,

Jeg returnerer til dere nå I dag med en ny type MapRoulette utfordring: Norway - Fix inconsistent bridge and tunnel tagging<https://maproulette.org/browse/challenges/38459>. Denne utfordringen baserer seg på en spesifikk romlig analyse som har identifisert innkonsekvent tagging av broer og tunneler. Vi håper at denne utfordringen vil kunne ha verdi ved å forbedre OSM kartet.
Vennligst vær oppmerksom på at at følgende situasjoner kan ha utløst de identifiserte lokasjonene:

  *   Der veier krysser/overlapper elementer tagget med «jernbane» eller «vannelementer»
  *   Der veier meg tagg (…,-1,1,2,…) uten tilstedeværesle av bro/tunnel tagg
  *   Elementer med tagg veier som krysser demninger, vannelementer uten tilstedeværesle av tagg på bro eller tunnel.

Det er totalt 137 lokasjoner i denne utfordringen. Brukerne som utfører endringene bør benytte seg av kilder anbefalt av det lokale OSM felleskapet til valiering før en en tagg eventuelt blir lagt til. Videre er det anbefalt at brukeren i størst mulig grad også benytter seg av lokal kunnskap. Dere finner mer informasjon om utfordringsbeskrivelsen på vår Norway<https://github.com/tomtom-international/open-data/issues/15> GitHub side.
Nøl ikke med å ta direkte kontakt med meg i tilfelle det skulle oppstå spørsmål eller uklarheter knyttet til denne MapRoulette utfordringen.

Vennlig hilsen
Salim A. Baidoun / Community & Partnerships - Global / Community Engagement


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20230414/2b57491e/attachment.htm>


More information about the kart mailing list