[NUUG kart] Norway - Fix inconsistent bridge and tunnel tagging

Anders Lyngvi Fougner anders.fougner at gmail.com
Mon Apr 17 12:54:44 CEST 2023


For begge disse veiene tror jeg "problemet" (som ikke egentlig er noe problem) er at de har layer-merkelappen uten å være tunnel eller bridge. Dvs. deres sjekk har ikke tatt med "covered"-merkelappen i søket.

Jeg tipset dem om det på https://community.openstreetmap.org/t/norway-fix-inconsistent-bridge-and-tunnel-tagging/98018 og foreslo å inkludere covered som et alternativ til tunnel.


Anders


Den 17.04.2023 12:46, skrev Peter Bremer:
> Litt vanskelig av og til å forstå hva som er feil:
>
> - OSM id 956426887 får feilbeskrivelse "In this scenario, a highway
> having layer=* is crossing a railway." mens det ikke er jernbane i
> nærheten.
> - OSM id 1009173659 var en vei med layer=0, som krysset veier med
> layer=1 og bridge=yes. Skal veien i så fall likevel ha tunnel=yes, jeg
> tviler på det...
>
> On Fri, Apr 14, 2023 at 3:30 PM Salim Baidoun <Salim.Baidoun at tomtom.com> wrote:
>> Hei Norske OSM felleskap,
>>
>> Jeg returnerer til dere nå I dag med en ny type MapRoulette utfordring: Norway - Fix inconsistent bridge and tunnel tagging. Denne utfordringen baserer seg på en spesifikk romlig analyse som har identifisert innkonsekvent tagging av broer og tunneler. Vi håper at denne utfordringen vil kunne ha verdi ved å forbedre OSM kartet.
>> Vennligst vær oppmerksom på at at følgende situasjoner kan ha utløst de identifiserte lokasjonene:
>>
>> Der veier krysser/overlapper elementer tagget med «jernbane» eller «vannelementer»
>> Der veier meg tagg (…,-1,1,2,…) uten tilstedeværesle av bro/tunnel tagg
>> Elementer med tagg veier som krysser demninger, vannelementer uten tilstedeværesle av tagg på bro eller tunnel.
>>
>> Det er totalt 137 lokasjoner i denne utfordringen. Brukerne som utfører endringene bør benytte seg av kilder anbefalt av det lokale OSM felleskapet til valiering før en en tagg eventuelt blir lagt til. Videre er det anbefalt at brukeren i størst mulig grad også benytter seg av lokal kunnskap. Dere finner mer informasjon om utfordringsbeskrivelsen på vår Norway GitHub side.
>> Nøl ikke med å ta direkte kontakt med meg i tilfelle det skulle oppstå spørsmål eller uklarheter knyttet til denne MapRoulette utfordringen.
>>
>> Vennlig hilsen
>>
>> Salim A. Baidoun / Community & Partnerships - Global / Community Engagement
>>
>>
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

-- 
--
Anders.Fougner at gmail.com
+47 97158863More information about the kart mailing list