<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 15 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:Wingdings;
        panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:"Calibri Light";
        panose-1:2 15 3 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:#0563C1;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:#954F72;
        text-decoration:underline;}
p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph
        {mso-style-priority:34;
        margin-top:0cm;
        margin-right:0cm;
        margin-bottom:0cm;
        margin-left:36.0pt;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-language:EN-US;}
span.EmailStyle17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        color:windowtext;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
/* List Definitions */
@list l0
        {mso-list-id:296305469;
        mso-list-type:hybrid;
        mso-list-template-ids:-2036012470 68419585 68419587 68419589 68419585 68419587 68419589 68419585 68419587 68419589;}
@list l0:level1
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0B7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Symbol;}
@list l0:level2
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:o;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:"Courier New";}
@list l0:level3
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0A7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Wingdings;}
@list l0:level4
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0B7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Symbol;}
@list l0:level5
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:o;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:"Courier New";}
@list l0:level6
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0A7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Wingdings;}
@list l0:level7
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0B7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Symbol;}
@list l0:level8
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:o;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:"Courier New";}
@list l0:level9
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0A7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Wingdings;}
ol
        {margin-bottom:0cm;}
ul
        {margin-bottom:0cm;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="NO-BOK" link="#0563C1" vlink="#954F72">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal">Hei<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal">Entur AS er noen få dager fra å sjøsette Nasjonalt Stoppestedsregister (NSR). Dette vil være det offisielle stoppestedsregisteret for Norge og skal inneholde alle stopp for kollektivtrafikken (bortsett fra flyplasser som helt sikkert vil
 holde litt på de dataene selv <span style="font-family:Wingdings">J</span>). <o:p>
</o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal">NSR skal vedlikeholdes av fylkenes trafikkselskaper (f.eks. Ruter, Skyss og AtB) &#8211; alle med sine egne fylker som ansvarsområder. Det er også fastslått at NSR er primært register og fylkenes lokale databaser bare er kopi. NSR vil inneholde
 alle individuelle stopposisjoner i Norge (over 100.000), også de som ikke betjenes for tiden. Disse data vil være gratis å bruke via API og/eller datadumper.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal">Data vil inneholde informasjon om (f.eks):<o:p></o:p></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><![if !supportLists]><span style="font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]>Navn<o:p></o:p></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><![if !supportLists]><span style="font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]>Posisjon<o:p></o:p></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><![if !supportLists]><span style="font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]>Skur<o:p></o:p></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><![if !supportLists]><span style="font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]>Billettautomat<o:p></o:p></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><![if !supportLists]><span style="font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]>Rullestol-access<o:p></o:p></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><![if !supportLists]><span style="font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]>Skilt<o:p></o:p></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><![if !supportLists]><span style="font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]>Toalett<o:p></o:p></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><![if !supportLists]><span style="font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]>Om det er trapper<o:p></o:p></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><![if !supportLists]><span style="font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]>Billettsone<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal">Alle disse data vil være knyttet til en for Norge unik ID (løpenummer) som alle fylkene skal forholde seg til.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal">Vi ser for oss at ved å legge inn nasjonal ID i ref=* kan data om stoppene automatisk oppdateres ettersom de korrigeres av Entur eller av fylkene. Da vil det bare bli en engangsjobb med å merge inn data, sen kan all retting skje ved at
 man melder inn feil til Entur/fylkene så oppdateres de til OSM autoamtisk.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal">I begynnelsen vil registeret inneholde noe skurrete data, men en grovopprydding vil skje ganske umiddelbart. Det vil deretter bli en kontinuerlig kvalitetsheving der stoppene blir mer nøyaktig koordinatfestet (basert på kartverkets data)
 under de nærmeste årene. Alle kvalitetssikrede stopp vil derfor kunne brukes som sikre GPS-posisjoner på lik måte med Elveg og GPS-spor.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal">Det er sikkert en del motstand til automatiske oppdateringer, men nå er i hvert fall dette innspillet bragt på banen. Kom med innspill og spørsmål.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal">Les mer på <a href="http://www.entur.org/osm/">http://www.entur.org/osm/</a><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-fareast-language:NO-BOK"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-fareast-language:NO-BOK"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:14.0pt;color:#223C47;mso-fareast-language:NO-BOK">Johan Wiklund</span></b><span style="font-size:14.0pt;color:black;mso-fareast-language:NO-BOK"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="color:#223C47;mso-fareast-language:NO-BOK">Produksjonskonsulent</span></b><span style="color:red;mso-fareast-language:NO-BOK"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black;mso-fareast-language:NO-BOK"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><u><span style="font-family:&quot;Calibri Light&quot;,sans-serif;color:#223C47;mso-fareast-language:NO-BOK"><a href="mailto:johan.wiklund@entur.org"><span style="color:#0563C1">johan.wiklund@entur.org</span></a>
<o:p></o:p></span></u></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Calibri Light&quot;,sans-serif;color:#223C47;mso-fareast-language:NO-BOK"><a href="http://www.entur.org/"><span lang="EN-US" style="color:#0563C1">www.entur.org</span></a></span><span lang="EN-US" style="font-family:&quot;Calibri Light&quot;,sans-serif;color:#223C47;mso-fareast-language:NO-BOK"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB" style="font-family:&quot;Calibri Light&quot;,sans-serif;color:#223C47;mso-fareast-language:NO-BOK">Schweigaardsgate 23, NO-0191 Oslo</span><span lang="EN-GB" style="font-family:&quot;Calibri Light&quot;,sans-serif;color:black;mso-fareast-language:NO-BOK"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-language:NO-BOK"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-language:NO-BOK"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
</div>
</body>
</html>