<div dir="ltr"><div>Her er tillatelse fra Norske Polarinstitutt til å bruke deres kartdata og tjenester i OSM. NPI har kartdata for Svalbard, Jan Mayen, Dronning Maud Land, Bouvetøya og Peter 1st øy.</div><div><br></div><div>En oversikt over NPI&#39;s data og tjenester finnes her: <a href="https://geodata.npolar.no">geodata.npolar.no</a></div><div><br></div><div>Vi har lov til å bruke hele datasettet, denne gang inklusive ortofoto og FKB. Jeg har lagt inn WMTS-tjenestene i JOSM.</div><div><br></div><div>Om noen skulle ha lyst til å importere kystlinje for Svalbard så kan det være greit å sjekke kystlinjen i Dybdedata fra Kartverket også. Den er ofte mer detaljert.</div><div><br></div><br><div class="gmail_quote">---------- Videresendt e-post ----------<br>Fra: <b class="gmail_sendername">Yngve Melvær</b> <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:yngve.melvar@npolar.no">yngve.melvar@npolar.no</a>&gt;</span><br>Dato: 9. februar 2018 kl. 14:31<br>Emne: RE: OpenStreetMap<br>Til: NKA mapper &lt;<a href="mailto:nkamapper@gmail.com">nkamapper@gmail.com</a>&gt;<br><br><br>

<div lang="NO-BOK">
<div class="gmail-m_7341939990425206382WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(31,73,125)">Hei,<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(31,73,125)">Takk for utfyllende informasjon. Vi gir dere tillatelse til å bruke våre kartdata og tjenester til dette formålet.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(31,73,125)"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(31,73,125)">Mvh<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(31,73,125)"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(31,73,125)">Yngve Melvær<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(31,73,125)">Kartsjef
<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(31,73,125)">Norsk Polarinstitutt<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><a name="m_7341939990425206382__MailEndCompose"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:rgb(31,73,125)"><u></u> </span></a></p>
<div>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<div>
<p class="MsoNormal">23. januar 2018 kl. 15:48 skrev NKA mapper &lt;<a href="mailto:nkamapper@gmail.com" target="_blank">nkamapper@gmail.com</a>&gt;:<u></u><u></u></p>
<blockquote style="border-style:none none none solid;border-left-width:1pt;border-left-color:rgb(204,204,204);padding:0cm 0cm 0cm 6pt;margin-left:4.8pt;margin-right:0cm">
<div>
<p class="MsoNormal">Jeg viser til telefonsamtale med Anders Skoglund i dag.<u></u><u></u></p>
<div>
<div>
<div>
<p class="MsoNormal"> <u></u><u></u></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal">Undertegnede er en av mange bidragsytere til <a href="https://www.openstreetmap.org/" target="_blank">OpenStreetMap</a>, et åpent dugnadsprosjekt for frie kartdata. Våre data er
 tilgjengelige under ODbL-lisensen. OpenStreetMap er en non-profit organisasjon liknende Wikipedia, og tar ikke betalt for bruk av sine data.<u></u><u></u></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal"> <u></u><u></u></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal">På <a href="https://geodata.npolar.no" target="_blank">geodata.npolar.no</a> og hos
<a href="https://kartkatalog.geonorge.no/search?text=polar&amp;Facets%5B0%5D.name=organization&amp;Facets%5B0%5D.value=Norsk%20Polarinstitutt" target="_blank">
GeoNorge.no</a> står en rekke geografiske datasett angitt som åpne data (&quot;grønn hengelås&quot; hos GeoNorge). For ordens skyld ønsker vi en bekreftelse på at vi kan bruke disse åpne datasettene i OpenStreetMap, inklusive anledning til å kunne tegne av fra tilhørende
 WMS- og WMTS-tjenestene.<u></u><u></u></p>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<p class="MsoNormal">WMS- og WMTS-tjenestene, inklusive ortofoto, vil brukes som bakgrunnskart for de som lager OpenStreetMap-kartene.<u></u><u></u></p>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<p class="MsoNormal">Hensikten med denne henvendelsen er å kunne forbedre kartene i OpenStreetMap for områder som Svalbard og Jan Mayen.<u></u><u></u></p>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<p class="MsoNormal">Norsk Polarinstitutt vil bli navngitt på OpenStreetMap´s<span style="font-size:9.5pt"> </span><a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors#Norway" target="_blank"><span style="font-size:9.5pt">Contribution-<wbr>side</span></a><span style="font-size:9.5pt">.
 På denne siden ser man også hvordan norske offentlige etater har blitt kreditert og hvilke data vi bruker. Se også ytterligere eksempler på </span><a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Norwegian_import_sources" target="_blank">Norwegian_import_sources</a>.<u></u><u></u></p>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<p class="MsoNormal">For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at OpenStreetMap tillater at 3. parter benytter DRM når man videreformidle egne data sammen med data fra OpenStreetMap så lenge man også tilbyr
 en parallell DRM-fri videreformidling.<u></u><u></u></p>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<p class="MsoNormal">Ta gjerne kontakt om det er spørsmål.</p><p class="MsoNormal"><u></u></p></div></div></div></div></blockquote></div></div></div></div></div></div>