Re: Dagbladet: Skal bruke journalist-rapport til åpenhetsendring

Odin Hørthe Omdal odin.omdal at gmail.com
Thu Jul 2 20:52:03 CEST 2015


2015-07-02 15:34 GMT+02:00 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:

> [Odin Hørthe Omdal]
> > Eg såg brevvekslinga på NUUG-lista. Ville ikkje bryta inn, men må seia
> > at eg gler meg frykteleg til det møtet der -- eg trur det kan bli
> > kjempebra.  Me bør prøva å gjera litt ekstra blesting for det (slik du
> > gjer her no), trur mange vil vera interesserte.
>
> Enig, men jeg er ganske dår lig på blesting, så her trengs det hjelp.
> Kanskje du kan bidra?
>

Eg hadde tenkt å hjelpa litt til ja, -- men viss du kallar deg dårleg so er
nok eg verre. ;)  Men viss me spør eit par folk om dei kan spreia det rundt
til interesserte, so kan det kanhenda ha god effekt.

Bør ta kontakt med alle dei som er med i holderdeiord òg, det bør vera av
stor interesse for dei. Kanhenda dei har ei interessert-liste dei kan bruka
òg. :)


-- 
Beste helsing,
Odin Hørthe Omdal <odin.omdal at gmail.com>
English, technical: http://tech.velmont.net
Norsk, personleg: http://velmont.no
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/mimesbronn/attachments/20150702/84f268e8/attachment.htm 


More information about the mimesbronn mailing list