Hva bør på plass før vi åpner www.mimesbronn.no for alle?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Mon Jul 6 13:38:09 CEST 2015


[Petter Reinholdtsen]
> Bør vi endre eksportscritpet eller importscriptet til å gi dem samme
> navn som på bokmål, eller bør vi endre rett i etatsbasen.csv?

Vi laget <URL: https://titanpad.com/etatsbasen-nn > for å holde rede på
status og har forsøkt å spore opp nynorsk-navn for de som manglet det.
etatsbasen.csv er oppdatert for endel, mens andre gjenstår.  Bidra
gjerne med nynorskenavn hvis du vet om noen av dem.

Jeg spurte på #alaveteli (irc.mysociety.org) om saken, og ble tipset om
<URL: http://alaveteli.org/docs/customising/config/#public_body_list_fallback_to_default_locale >

som kan settes til 'true' for å få oppførselen jeg tror vi ønsker oss.
Jeg har endret i
alaveteli-prod:/srv/alaveteli_production/shared/general.yml
slik at vi nå har den verdien aktiv i produksjon.

Jeg foreslår at vi går får den løsningen, samt importerer på nytt for å
få siste utgave av etatsbasen.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the mimesbronn mailing list