Mottakspunkt for oss som drifter Mimes brønn?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Mon Jul 6 22:19:19 CEST 2015


I dag inneholder oppsettet til Mimes brønn følgende adresser i
config/general.yml (hvis jeg fikk med meg alle):

  CONTACT_EMAIL: 'user-support at mimesbronn.no'
  TRACK_SENDER_EMAIL: 'user-support at mimesbronn.no'
  FORWARD_NONBOUNCE_RESPONSES_TO: team at mimesbronn.no
  EXCEPTION_NOTIFICATIONS_FROM: do-not-reply-to-this-address at localhost
  EXCEPTION_NOTIFICATIONS_TO:
    - support at mimesbronn.no
  OVERRIDE_ALL_PUBLIC_BODY_REQUEST_EMAILS: 'innsynsautomaten+innsyn at gmail.com'

Hvilke av disse bør sendes til RT-køen for Mimes brønn, dvs.
mimesbronn at rt.nuug.no?

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the mimesbronn mailing list