Annonseringstekst for åpning av Mimes brønn (Was: Hva bør på plass før vi åpner www.mimesbronn.no for alle?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Jul 7 23:29:51 CEST 2015


[Petter Reinholdtsen]
> Jeg holder på med en tekst for å annonsere tjenesten til
> annonsering at nuug og på <URL: http://www.nuug.no/news/ >.

Da er jeg ferdig med førsteutkastet, som ligger på
<URL: http://www.nuug.no/newsblog-data/2015-07-mimesbronn.txt >.  Planen
min er at den skal dukke opp på NUUG-bloggen, sendes på epost til
annonsering at nuug, dukke opp på Mimes brønn-bloggen og lenkes til via
twitter-kontoen til Mimes brønn så snart passordsperren er fjernet fra
mimesbronn.no.  Det burde nå NUUG-miljøet, men ikke så mange flere.
Jeg antar nedslagsfeltet er ca. 1500 personer.

Teksten ser nå slik ut, med HTML-kode og det hele:


Title: Mimes brønn - hjelper borgerne med innsynshenvendelser

<p>I følge gammel nordisk mytologi voktes kunnskapens kilde av Mime og
ligger under en av røttene til verdenstreet Yggdrasil.  Vannet i Mimes
brønn ga så verdifull kunnskap og visdom at den unge guden Odin var
villig til å gi et øye i pant for å få lov til å drikke av den, og det
er bakgrunnen for at Odin er enøyd</p>

<p><ahref="http://www.nuug.no/">Foreningen NUUG</a> lanserer i dag
<ahref="">nett-tjenesten Mimes brønn</a> basert på
<ahref="http://www.alaveteli.org/">fri programvareløsningen
Alaveteli</a>.  Mimes brønn er en innsynstjeneste som hjelper
innbyggerne i Norge å få tilgang til kunnskapen som befinner seg i det
offentlige mens den i tillegg sørger for at det offentlige slipper å
svare på samme spørsmål flere ganger ved å tilby et Internett-basert
arkiv over alle henvendelser og svar.</p>

<p>Tjenesten hjelper borgerne med å få svar på innsynsforespørsler og
spørsmål til det offentlige, slik Offentlighetsloven og
Miljøinformasjonsloven gir alle rett til.  Tjenesten gjør også svarene
søkbare og tilgjengelig for alle på Internett, slik at det offentlige
unngår dobbeltarbeide, da de som er interessert i det samme kan hente
informasjonen fra Mimes brønn i stedet for å spørre det offentlige
igjen.</p>

<p>Alaveteli er en innsynsplatform opprinnelig basert på den britiske
tjenesten
<ahref="https://www.whatdotheyknow.com/">whatdotheyknow.com</a> laget
av mySociety.  Siden den ble laget har den blitt satt opp flere
plasser i verden, og nå er tiden kommet til Norge.  Den norske
tjenesten lar hvem som helst enkelt kontakte 3727 offentlige etater og
myndigheter hentet fra etatsbasen publisert av DIFI som del av
norge.no-prosjektet.  Tjenesten gir råd til hvordan en bør formulere
spørsmål og veiledning i klageprosessen hvis innsynshenvendelser blir
avvist.  Den lar brukerne av tjenesten abonnere på innsynshenvendelser
basert på søkeord, mottaker og avsender, via RSS eller epost.

<p>Vi i foreningen NUUG håper Mimes brønn vil bli like mye brukt som
whatdotheyknow.com, som i følge mySociety bidrar til 20% av
innsynshenvendelsene til sentrale myndigheter i Storbritannia.  Mimes
brønn er et tilbud til alle politisk interesserte borgere, det være
seg folk i pressen, ideelle organisasjoner eller enkeltpersoner som
ønsker å vite mer om hva felleskapets representanter gjør.</p>

<p>Vennlig hilsen
<br>Petter Reinholdtsen
<br>Foreningen NUUG</p>


-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the mimesbronn mailing list