Be om elektronisk innsyn når det spørres om postadresse?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sat Jul 18 06:58:50 CEST 2015


I den siste Mimes brønn-henvendelsen,
<URL: https://mimesbronn.no/request/innsyn_i_offentlig_sokerliste_fo >,
har Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV bedt om postadresse for å
sende innsynssvaret på papir.  I følge
<URL: https://mimesbronn.no/help/privacy#full_address > bør en i slike
tilfeller be om å få den tilsendt elektronisk på epost, selv når etaten
insisterer.  Men finnes det noe i norsk lov og forskrift som gjør krever
at en kan få det tilsendt elektronisk?

I
<URL:https://www.whatdotheyknow.com/request/car_parking_charges_policy_and_a>,
lenket til fra hjelpesiden vår, står det:

  Section 11 of the FOI Act I can express a preference for the
  communication to be sent electronically by email after, for example,
  you have scanned the pages in.

Har vi en tilsvarende lovhjemmel å vise til her i Norge?  Det burde
kanskje tas med i hjelpeteksten?

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the mimesbronn mailing list