Re: Be om elektronisk innsyn når det spørres om postadresse?

Odin Hørthe Omdal odin.omdal at gmail.com
Sat Jul 18 11:11:44 CEST 2015


Er ikkje det å spela falitt? Har me ikkje nokon moglegheit for å setja
personvern-sensitivt bit på nokre dokument? Dei kan i so fall leggjast inn
i robots.txt, eller krevja innlogging/SMS-godkjenning for å få tak i.

Ei av føremonene med Mimes brønn forsvinn om alt med personnamn i skal gå
utanom systemet tykkjer eg. Alle som er interessert i det same må likevel
senda den same eposten på ny.
On 18 Jul 2015 10:04, "Gorm Eriksen" <gormer at gmail.com> wrote:

> Hei
>
> Jeg er skeptisk til å la google indeksere ting som dette. Selv om
> søkerlisten er offentlig så er det nok ikke alle som vil like det. Så
> syntes det er fornuftig at de sender i posten i dette tilfellet.
>
> Hilsen Gorm
> On Jul 18, 2015 06:59, "Petter Reinholdtsen" <pere at hungry.com> wrote:
>
>>
>> I den siste Mimes brønn-henvendelsen,
>> <URL: https://mimesbronn.no/request/innsyn_i_offentlig_sokerliste_fo >,
>> har Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV bedt om postadresse for å
>> sende innsynssvaret på papir.  I følge
>> <URL: https://mimesbronn.no/help/privacy#full_address > bør en i slike
>> tilfeller be om å få den tilsendt elektronisk på epost, selv når etaten
>> insisterer.  Men finnes det noe i norsk lov og forskrift som gjør krever
>> at en kan få det tilsendt elektronisk?
>>
>> I
>> <URL:
>> https://www.whatdotheyknow.com/request/car_parking_charges_policy_and_a>,
>> lenket til fra hjelpesiden vår, står det:
>>
>>   Section 11 of the FOI Act I can express a preference for the
>>   communication to be sent electronically by email after, for example,
>>   you have scanned the pages in.
>>
>> Har vi en tilsvarende lovhjemmel å vise til her i Norge?  Det burde
>> kanskje tas med i hjelpeteksten?
>>
>> --
>> Vennlig hilsen
>> Petter Reinholdtsen
>> _______________________________________________
>> mimesbronn mailing list
>> mimesbronn at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/mimesbronn
>>
>
> _______________________________________________
> mimesbronn mailing list
> mimesbronn at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/mimesbronn
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/mimesbronn/attachments/20150718/df829bfd/attachment.htm 


More information about the mimesbronn mailing list