Re: Be om elektronisk innsyn når det spørres om postadresse?

Gorm Eriksen gormer at gmail.com
Sat Jul 18 12:00:12 CEST 2015


Hei

Jeg snakker bare om søkerlister her. Selv om det foreløpig er offentlige så
betyr ikke det at vi bør publisere alt og gjøre det søkbart. Siden NAV ber
om å sende dette på vanlig post, lurer jeg på om dette er grunnen.

Syntes selvfølgelig ikke at alle navn skal fjernes fra alle dokumenter og
dette er din konstruerte problemstilling, men ser at søkerlister kan være
litt sensitiv for noen og om myndighetene vil sende det per post så syntes
jeg dette er ok og at vi bør gjøre slik de ønsker.

Hilsen Gorm
On Jul 18, 2015 11:11, "Odin Hørthe Omdal" <odin.omdal at gmail.com> wrote:

> Er ikkje det å spela falitt? Har me ikkje nokon moglegheit for å setja
> personvern-sensitivt bit på nokre dokument? Dei kan i so fall leggjast inn
> i robots.txt, eller krevja innlogging/SMS-godkjenning for å få tak i.
>
> Ei av føremonene med Mimes brønn forsvinn om alt med personnamn i skal gå
> utanom systemet tykkjer eg. Alle som er interessert i det same må likevel
> senda den same eposten på ny.
> On 18 Jul 2015 10:04, "Gorm Eriksen" <gormer at gmail.com> wrote:
>
>> Hei
>>
>> Jeg er skeptisk til å la google indeksere ting som dette. Selv om
>> søkerlisten er offentlig så er det nok ikke alle som vil like det. Så
>> syntes det er fornuftig at de sender i posten i dette tilfellet.
>>
>> Hilsen Gorm
>> On Jul 18, 2015 06:59, "Petter Reinholdtsen" <pere at hungry.com> wrote:
>>
>>>
>>> I den siste Mimes brønn-henvendelsen,
>>> <URL: https://mimesbronn.no/request/innsyn_i_offentlig_sokerliste_fo >,
>>> har Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV bedt om postadresse for å
>>> sende innsynssvaret på papir.  I følge
>>> <URL: https://mimesbronn.no/help/privacy#full_address > bør en i slike
>>> tilfeller be om å få den tilsendt elektronisk på epost, selv når etaten
>>> insisterer.  Men finnes det noe i norsk lov og forskrift som gjør krever
>>> at en kan få det tilsendt elektronisk?
>>>
>>> I
>>> <URL:
>>> https://www.whatdotheyknow.com/request/car_parking_charges_policy_and_a
>>> >,
>>> lenket til fra hjelpesiden vår, står det:
>>>
>>>   Section 11 of the FOI Act I can express a preference for the
>>>   communication to be sent electronically by email after, for example,
>>>   you have scanned the pages in.
>>>
>>> Har vi en tilsvarende lovhjemmel å vise til her i Norge?  Det burde
>>> kanskje tas med i hjelpeteksten?
>>>
>>> --
>>> Vennlig hilsen
>>> Petter Reinholdtsen
>>> _______________________________________________
>>> mimesbronn mailing list
>>> mimesbronn at nuug.no
>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/mimesbronn
>>>
>>
>> _______________________________________________
>> mimesbronn mailing list
>> mimesbronn at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/mimesbronn
>>
>>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/mimesbronn/attachments/20150718/f8129fe2/attachment.htm 


More information about the mimesbronn mailing list