Re: Be om elektronisk innsyn når det spørres om postadresse?

Gorm Eriksen gormer at gmail.com
Sat Jul 18 23:35:23 CEST 2015


Hei

On Jul 18, 2015 19:48, "Petter Reinholdtsen" <pere at hungry.com> wrote:
>
> [Gorm Eriksen]
> > Jeg er skeptisk til å la google indeksere ting som dette. Selv om
> > søkerlisten er offentlig så er det nok ikke alle som vil like det. Så
> > syntes det er fornuftig at de sender i posten i dette tilfellet.
>
> Betyr dette at du mener Mimes brønn helst ikke bør brukes til å be om
> offentlige søkerlister?  Burde vi i så fall endre beskrivelsen om hva
> Mimes brønn ikke brukes til for å reflektere dette?

Tror vi bør vente litt slik at vi ser hva praksis er forskjellige steder og
eventuelle reaksjoner fra myndighetene og brukerne. Det er, som du skriver,
gode argumenter på begge sider.

> Dette er i skjeringspunktet mellom privat og offentlig sfære, der det er
> gode argumenter på begge sider.  På den ene siden er det ingen privatsak
> å bruke penger fra fellesskapet, hvilket en jo mottar som ansatt i det
> offentlige, og på den andre siden er det en privat sak hvor en jobber og
> en bør slippe å få livet sitt kringkastet til uvedkommede uten god
> grunn.  Jeg er slett ikke sikker på hva jeg mener selv i slike
> tilfeller.

Det er et kjent problem som det skrives om fra tid til annen. Det har vært
vanlig å kunne reservere seg mot oppføring, men denne praksisen har jeg
inntrykk av at flere nå går bort ifra.

Det at noen publiserer disse listene på nettet slik at det blir synlig i
overvåkere og på Google søk er en ny problemstilling som jeg ikke har sett
diskutert. Derfor tror jeg vi bør være litt varsomme her.

En ting jeg er redd for er at noen av søkerne ikke vil like dette og at de
dermed slutter å søke på offentlige lederstillinger, noe som vil føre til
dårligere ledere hos myndighetene. Så jeg tror de ville likt at vi
beskytter dokumentet mot roboter og skraping så godt vi kan.

På den andre siden så er det selvfølgelig ikke en privatsak å søke på en
stilling i det offentlige og informasjonen er faktisk offentlig. Skulle det
feks vise seg at stillingen kun hadde en intern søker er dette forsåvidt
interessant informasjon.

> Jeg tror dog vi skal være svært forsiktig med å angripe
> problemstillingen med å legge opp til at henvendelser om offentlige
> søkerlister sendes inn via Mimes brønn mens svar sendes uten Mimes
> brønn.  Et alternativ er at vi aksepterer dem og vil ha både spørsmål og
> svar her.  Et annet er at vi ikke aksepterer dem, og da dokumenterer vi
> dette med forklaring om hvorfor og fjerner/skjuler dem fra Mimes brønn
> når vi oppdager dem.  Et tredje er kanskje å legge dem inn i robots.txt
> for å skjule dem for søkemotorer.  Og et fjerde kan være å skjule dem
> etter en stund, når saken ikke lenger har nyhetens interesse.  Har vi
> flere muligheter?

Robots text fungerer ikke alene da det finnes søkemotorer og skrapere som
ignorerer denne. Kanskje captcha?

Jeg syntes foreløpig at vi burde la dette være en sak mellom de som ber om
innsyn og etaten og se hva slags praksis de legger seg på. Vi bør foreløpig
vente med å si hva vi mener imho :)

> Men spørsmålet mitt er egentlig ikke hva vi skal gjøre med henvendelser
> om offentlige søkerlister, men hva slags lover og regler en kan vise til
> for å argumentere for at det offentlige sender svarene elektronisk og
> ikke på papir.  Finnes det?  Jeg tror jo retten til å be om innsyn
> anonymt blir illusorisk hvis en kan bli avkrevd fysisk postadresse for å
> få tilsendt svaret på innsynshenvendelsen, og antar derfor at det finnes
> lover og regler som gjør at dette ikke er tilfelle.

Ja, ingen her syntes noe om dette, mem jeg har litt forståelse for at noen
etater velger dette, når det gjelder søkerlister, og syntes som et minimum
at de bør beskyttes med Robots.txt og at problemstillingen bør undersøkes
/diskuteres.

Konsekvensen av slik publisering er jeg redd blir dårligere ledere i det
offentlige da noen vil kvie seg med å søke, pga konsekvenser på nåværende
arbeidsplass om det blir kjent ved hjelp av media overvåking og
søkemotorer.

Når det gjelder denne konkrete henvendelsen så syntes jeg det blir opp til
innsender og myndigheter å gjøre noe med dette.

Ønsker du personlig å gjøre noe så ville jeg laget en ny forespørsel på
samme dokumenter og insisterte å få det på epost.

Hilsen Gorm

> --
> Vennlig hilsen
> Petter Reinholdtsen
> _______________________________________________
> mimesbronn mailing list
> mimesbronn at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/mimesbronn
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/mimesbronn/attachments/20150718/83b2dce1/attachment.htm 


More information about the mimesbronn mailing list