Be om elektronisk innsyn når det spørres om postadresse?

oeyrvin at hagan.no oeyrvin at hagan.no
Sun Jul 19 15:31:39 CEST 2015


 

Gorm og Petter 

Det er helt sikkert en dyktig jurist i Lovavdelingen med fagansvar for
offentleglova, og som kan svare konkret på konkrete spørsmål, f.eks den
praktiske betydning av dette avsnittet i pressemelidingen fra 2009: 

- Det er viktig å styrkje innsynsretten, mellom anna for å sikre ei
breiast mogleg deltaking i demokratiske prosessar. Difor er eg svært
nøgd med at den nye offentleglova, som styrkar innsynsretten, no kan
setjast i verk. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-offentleglov-med-forskrift-tek-til-a-/id532808/


Det er altså i denne omgangen ikke nødvendig å skaffe seg denne
kommentarboka om offentlegloven eller be noen her å slå opp for å finne
annurat den informasjonen vi er på jakt etter. Disse bøkene er alltid
enkle å finne frem i. Vanligvis holder klipp, lim og referanse. 

https://www.cappelendamm.no/_kommentarbok-til-offentleglova-nils-e.-%C3%B8y-9788202405847


Ole-Erik 

Den 19.07.2015 13:52, skrev Gorm Eriksen: 

> Hei 
> 
> Dette tror jeg er greiest å høre med en jurist om. Jeg skjønner ikke helt hvilken lov du her sikter til, eller er det bare en lov du håper finnes? 
> 
> Hilsen Gorm 
> On Jul 19, 2015 08:11, "Petter Reinholdtsen" <pere at hungry.com> wrote:
> 
>> [Gorm Eriksen]
>>> Ønsker du personlig å gjøre noe så ville jeg laget en ny forespørsel på
>>> samme dokumenter og insisterte å få det på epost.
>> 
>> Det jeg personlig ønsker å gjøre er å oppdatere hjelpeteksten med litt
>> mer informasjon om hvilke lover og regler en kan henvise til når en ber
>> om å få informasjonen tilsendt elektronisk, så kan den som sendte
>> henvendelsen vurdere om informasjonen skal brukes eller ikke. I dag
>> står det bare at en kan be dem sende scannede dokumenter, men ingen
>> referanser til lover og forskrifter.
>> 
>> --
>> Vennlig hilsen
>> Petter Reinholdtsen
>> _______________________________________________
>> mimesbronn mailing list
>> mimesbronn at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/mimesbronn [1]
> 
> _______________________________________________
> mimesbronn mailing list
> mimesbronn at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/mimesbronn [1]

 

Links:
------
[1] http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/mimesbronn
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/mimesbronn/attachments/20150719/5353050d/attachment.htm 


More information about the mimesbronn mailing list